Wonderbare visvangst in binnennete

12 aug 2015 - 15:16

Nieuws

Omwille van de werken met betrekking tot de aansluiting van de rioleringen in de Begijnhofstraat, werd de waterstand van de binnennete verlaagd. Voor de Koninklijke Moedige Bootvissers betekende dit het sein om dreggingswerken uit te voeren. Tijdens deze opkuisoperatie werden tussen de Sint-Jansbrug en het Hof van Aragon liefst 25 fietsen, 4 nadarafsluitingen, 3 verkeersborden, 2 stoelen, een vlaggenmast, een bloembak en meerdere zakken huisvuil en zelfs een stuk leuning uit het water gevist. De vangst werd verzameld aan de aanlegsteiger ter hoogte van de Schapekoppenstraat om door de stadsdiensten opgehaald te worden. De burgemeester was alvast vol lof en dankbaarheid voor de actie van de bootvissers, die in belangrijke mate bijdragen tot de netheid van de stad en de binnennete. Terzelfdertijd doet hij een oproep om op een respectvolle manier om te gaan met de natuur in en om Lier en deze vorm van sluikstorten ene halt toe te roepen.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.