Wijkhuis zevenbergen officieel ingehuldigd (retro – 156)

31 mei 2020 - 11:36

Nieuws

Anno 1980 werd aan de Peter Benoitlaan het buurthuis van de wijk Zevenbergen officieel ingehuldigd. Het kwam tot stand op basis van samenwerking tussen de stad en de wijkbewoners, die er gedurende enkele jaren al hun vrije tijd aan besteedden.

Naar een idee van Roger Van Calster werd op Zevenbergen in 1970 een wielerclub opgericht, die vrij vlug werd omgevormd tot Sportclub Zevenbergen. De club organiseerde een wielerwedstrijd die een onderdeel vormde van de destijds zo populaire Tyrolerfeesten. In 1976 kocht de stad in het hart van de wijk voor 700.000 BEF een braakliggend perceel aan, dat ter beschikking werd gesteld van het wijkcomité met het oog op de bouw van een ontmoetings- en recreatiecentrum. Aanvankelijk was het perceel bedoeld voor de bouw van een wijkschooltje. Begin april 1976 werd de fundering gegoten. Amper één maand later werd door schepen Herman Peeters en voorzitter François Van Baelen de eerste steen gelegd. Op 18 september 1977 was de ruwbouw voltooid en werd de meiboom geplaatst. Later werd het buurthuis uitgebreid met een terras, een sportterrein en een speeltuintje.

Tekst: DéBé

Foto: Luc Peeters

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.