Lier Belicht

De nieuwssite ‘Lier Belicht’ (www.lierbelicht.be) ging op initiatief van oprichter Mon Rottiers in het voorjaar van 2013 van start. Na een kortstondige, slepende ziekte overleed Mon op 20 maart 2023 op 71-jarige leeftijd, in het vooruitzicht van de tiende verjaardag van zijn geesteskind. Mon was een veelzijdige fotograaf. Hij was houder van een A-FIAP, hij won tal van fotowedstrijden en hij ontving meerdere onderscheidingen in eigen land en in het buitenland. Als persfotograaf beschikte hij over een ruime ervaring en verleende hij zijn medewerking aan diverse weekbladen en publicaties op het vlak van de bedrijfsjournalistiek.

Het uitgangspunt voor de nieuwssite ‘Lier Belicht’ vormt de vaststelling dat de wereld van de communicatie, de berichtgeving, de duiding en de uitwisseling van informatie in het algemeen en van de journalistiek in het bijzonder, voortdurend in beweging is. De laatste jaren komen de gedrukte media – de gekende uitzonderingen niet te na gesproken – steeds meer onder druk te staan en kennen de nieuwe media – met inbegrip van de digitale nieuwssites – een niet te stuiten opgang.

Trouw aan de visie van de stichter is ‘Lier Belicht’ in belangrijke mate een gevisualiseerde nieuwssite, waarin het beeld onder de vorm van originele, exclusieve en kwaliteitsvolle foto’s, een prominente plaats inneemt. Om het verhaal te vervolledigen wordt het beeldmateriaal aangevuld met bijhorende, eveneens originele en exclusieve teksten.

De redactie

De teksten zijn van de hand van Herman DE BELDER (initialen Débé). Hij kan terugblikken op een lange carrière als journalist-in-bijberoep. Sinds midden 1973 schreef hij talloze bijdragen voor Nederlandstalige en Franstalige dagbladen, diverse weekbladen, tijdschriften en magazines. Hij is de auteur van meerdere publicaties op het vlak van de bedrijfsjournalistiek en bekleedde bestuursfuncties in nationale (Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten, Belgische Vereniging van de Bedrijfspers …) en internationale (Federation of European Industrial Editors Associations) journalistenverenigingen.

De fotografische bijdragen en illustraties zijn van de hand van Luc PEETERS, afgestudeerde van het Narafi In Brussel. Als student verzorgde hij al reportagewerk voor GVA. Als persfotograaf leverde hij beeldmateriaal aan diverse Vlaamse kranten en tijdschriften. Hij stond aan het hoofd van een persagentschap en voerde internationale opdrachten uit in het kader van een overeenkomst met Reuters. Omstreeks 2000 deed zich een belangrijke carrièreswitch voor en legde hij zich toe op de sector van events,, festivals en public relations. 25 jaar lang verzorgde hij de fotografie van de shows in het Antwerps Sportpaleis. Luc die ook gespecialiseerd is in luchtfotografie, won tal van nationale en internationale fotowedstrijden.

Contact

Is mogelijk via Herman De Belder – tekstredactie – (herman.debelder@skynet.be– 0477-59 42 78) of Luc Peeters – fotografie en technische coördinatie – (lucpeeters.priv@gmail.com– 0488-57 07 78).

Copyright

Niets uit de nieuwssite ‘Lier Belicht’ mag – noch in woord, noch in beeld – worden gekopieerd, vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of openbaar gemaakt – in welke vorm of op welke wijze ook – zonder voorafgaandelijke toestemming van de volledige redactie.

Verantwoordelijke uitgever

Herman De Belder, Liersesteenweg, 185, 2520 Emblem (herman.debelder@skynet.be– 0477-59 42 78).

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.