Werken voor bouw tunnel kruispunt ring-mechelsesteenweg starten in februari 2015

18 apr 2014 - 17:10

Nieuws

Op vraag van Vlaams parlementslid Marleen Vanderpoorten preciseerde Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits dat de ruwbouwwerken voor de bouw van de tunnel aan het kruispunt van de Ring en de Mechelsesteenweg in februari 2015 kunnen starten. De juiste planning zal aan het publiek worden gecommuniceerd.

Op 10 oktober 2013 informeerde Marleen Vanderpoorten reeds naar de stand van zaken en dit nadat onduidelijkheid was gerezen over het al dan niet vervallen zijn van de afgeleverde bouwvergunning. Uit het antwoord van de minister bleek toen dat het Agentschap Wegen en Verkeer zijn juridische positie onderzocht en daarom wachtte om de opdracht toe te wijzen.

Het Agentschap heeft het ontwerp voor de heraanleg van het kruispunt van de Mechelsesteenweg en de Ring en van de Mechelsesteenweg met de Lintsesteenweg, ondertussen besproken in de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid. Nu laatstgenoemde rotonde niet kan aangelegd worden omdat een perceel niet kan ingenomen worden dat bij Ministerieel Besluit als beschermd monument werd gecatalogeerd, is ook de andere rotonde geen haalbare optie meer.

Daarom wordt geopteerd voor twee kruispunten met conflictvrije verkeerslichten, die bovendien voor een grotere fietsveiligheid en een betere verkeersdoorstroming zouden zorgen. Mits enkele kleine aanpassingen werd het gewijzigde ontwerp voor beide kruispunten op 218 maart goedgekeurd door de Gemeentelijke Begeleidingscommissie te Lier. Een volgende bespreking is voorzien in de Regionale Mobiliteitscommissie op 24 april. Aansluitend wordt de finale aanvraag voor de bouwvergunning ingediend.

Het ontwerp voor de tunnel zal slechts in beperkte mate wijzigen. Het nieuwe ontwerp werd begin april besproken met de verantwoordelijken van de nutsmaatschappijen, die met de aanleg van de gestuurde boring al heel wat werk hebben uitgevoerd. Rondom het kruispunt dienen ze de leidingen nog wel te verplaatsen en over te koppelen. De komende weken worden de proefsleuven gegraven.

Op 5 mei wordt opnieuw overleg gepleegd met de verantwoordelijken van de nutsmaatschappijen, om de planning oor de verplaatsingen op te stellen. Aan hen werd gevraagd deze werken na het bouwverlof te starten, zodat de leidingen tegen de kerstperiode 2014 verplaatst zijn. Nadien kunnen de werken voor de tunnel een aanvang nemen.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.