Welzijnsbevraging bij leerlingen lager onderwijs

03 jun 2013 - 20:33

Nieuws

873 leerlingen van het 4de tot en met het 6de leerjaar van de Lierse basisscholen hebben deelgenomen aan een enquête, waarbij gepeild werd naar het aanvoelen, doen en denken op het vlak van welzijn en gezondheid. Het betreft een initiatief van het provinciebestuur, de stad Lier, de centra voor leerlingenbegeleiding en de Universiteit Antwerpen.

De 43 vragen die einde oktober 2012 werden beantwoord, hadden betrekking op o.m. de voedingsgewoonte en de vrijetijdsbesteding van de jongeren. Aanvankelijk was het de bedoeling om na te gaan hoe de kinderen omgaan met snoep, frisdranken, computer en TV. Uiteindelijk werd het onderzoek uitgebreid met vragen over hun welzijn en gezondheid. Het was de eerste maal dat in Vlaanderen zulk een grootschalige leerlingenbevraging in het lager onderwijs werd uitgevoerd. Blijkbaar heeft 44% van de ondervraagden al alcohol geproefd. 30% wil later geen alcohol gebruiken. 3% werd al ééns geconfronteerd met tabak, terwijl 11% allicht later een sigaretje wil opsteken. 24% grijpt bijna elke dag naar een frisdrank en 18% kan niet zonder dagelijks snoepje. 50% heeft een gsm en 68% een eigen e-mailadres. 66% eet dan weer dagelijks fruit. Medewerkers van de Universiteit Antwerpen hebben op basis van de cijfers een aantal verbanden ‘ontdekt’. Zo hangt het geluk van jongeren blijkbaar niet af van het krijgen van zakgeld, het bezit van een gsm of het al dan niet (nog) samenwonen van de ouders. Er blijkt ook geen verband te bestaan tussen gelukkig zijn en het geslacht. Kinderen die veel vrienden hebben, worden minder vaak gepest en gaan liever naar school. Jongeren die veel TV kijken, snoepen veel en drinken meer frisdrank. Kinderen van wie de ouders weten wat ze op hun computer uitspoken, spenderen minder tijd voor hun pc. Jongeren die zich vaak vervelen of 3 uren en meer per dag voor de TV of de computer zitten, voelen zich ongelukkiger.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.