Waardering voor financieel beleid

03 feb 2016 - 09:38

Nieuws

Het college van burgemeester en schepenen ontving een schrijven van gouverneur Cathy Berx, waarin ze de inspanningen die worden geleverd om de moeilijke schuldpositie te verbeteren, toejuicht. Ze dringt er bij de stad op aan om ‘ook de volgende jaren onverminderd werk te maken van het onder controle houden van de schuldenlast en – indien nodig – bijkomende maatregelen te treffen. In ieder geval moet het bestuur er over waken dat de schuldenlast niet naar de toekomst wordt doorgeschoven’.

Het uitgangspunt is de beleidsnota voor binnenlands bestuur en stedenbeleid van Vlaams minister Homans, volgens dewelke ‘een duurzame financiële gezondheid van de lokale besturen voor haar en de Vlaamse regering een bijzonder aandachtspunt vormt’. Zoals de zaken er nu voorstaan komt het financiële evenwicht de eerstkomende jaren niet in het gedrang. De afbouw van het programma thesaurie-uitgiften, die deskundig opgevolgd worden door de stadsontvanger, zorgt daar mee voor. Burgemeester Frank Boogaerts bevestigde dat het beslist de bedoeling is om de stadsschuld verder af te bouwen.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.