Vrijwilligers gezocht om tekstaffiches uit wo i te beschrijven

18 jun 2017 - 13:13

Nieuws

Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren tekstaffiches het communicatiemiddel bij uitstek. Via dit kanaal werd de bevolking hoofdzakelijk geïnformeerd. De (bezettende) overheid gebruikte de affiches om de bevolking in te lichten over het verloop van de oorlog en de gevolgen van de bezetting voor mens en dier. Ook (ter dood)veroordelingen werden langs deze weg aangekondigd. De affiches geven een sterk beeld van het beleid van de Duitse bezetter achter de linies.

Door deze affiches kan het leven in oorlogstijd beter begrepen worden. Ze zijn erg waardevol, maar op dit moment nauwelijks ontsloten. Tot voor kort werden ze in allesbehalve optimale omstandigheden bewaard. Veel affiches werden bovendien gedrukt op minderwaardig papier of kwamen reeds beschadigd of vuil in de archieven terecht. Om deze reden liet ook het archief in Lier zijn talrijke tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog (bijna 1.000 unieke exemplaren) digitaliseren via het project ‘Tekstaffiches; spiegel van het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog’. Dit initiatief werd geleid door het Gentse Stadsrachief en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

De gedigitaliseerde Lierse affiches moeten nu verder beschreven worden. Dit gebeurt via het platform ‘velehanden.nl’. Hiervoor worden overal ten lande vrijwilligers gezocht. Zij koppelen van thuis uit de gegevens die vermeld staan op de affiches aan het digitale beeld van de affiche. Gezien de grote omvang van de Lierse collectie, zoekt het archief vrijwilligers die zich willen focussen op de Lierse affiches. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via https://velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/picvh gnt tagging. Specifieke vaardigheden zijn niet nodig. Basiskennis van werken met een pc is handig. Uitgebreide invoerinstructies zijn voorzien.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.