Vlaanderen heeft nog onvoldoende eigen bevoegdheden

10 jul 2015 - 14:23

Nieuws

Naar aanleiding van het feest van de Vlaamse Gemeenschap had in het Lierse stadhuis een academische zitting plaats. De genodigden werden er toegesproken door burgemeester Frank Boogaerts en gastspreker Jelle Cleymans, die zijn visie weergaf over het belang van het Nederlandstalige lied. Voor de muzikale omlijsting zorgden leden van de koren Korokan, Almarylca en Sine Nomine onder leiding vazn dirigent Pazmany.

Burgemeester Frank Boogaerts: ‘Vandaag herdenken we de Slag der Guldensporen van 1302. Dankzij Hendrik Conscience en zijn ‘Leeuw van Vlaanderen’ werd deze belangrijke veldslag het symbool van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. 11 juli was lange tijd een zaak van een kleine groep overtuigde Vlamingen, die gedwongen werden om ergens stiekem in een achterzaaltje de Vlaamse feestdag te vieren. 11 juli is ondertussen een officiële Vlaamse feestdag geworden, maar nog steeds geen officiële verlofdag. De strijd is vandaag nog steeds niet gestreden. Vlaanderen heeft dan wel een eigen regering, een eigen parlement en steeds meer eigen bevoegdheden, maar dit is nog onvoldoende. Vooral inzake fiscaliteit en sociale zekerheid is er nog veel werk aan de winkel’.

De burgemeester verwees vervolgens naar de Vlaamse Beweging die ontstond in de 19de eeuw als een culturele beweging en streed voor het behoud van het Nederlands in het onderwijs, het leger, de justitie en de ambtenarij. Dit als reactie tegen de pogingen van het Belgische establishment om van België een Franstalig land te maken. Eén van de mijlpalen in deze lange, moeizame strijd was de vernederlandsing van de universiteit van Gent in 1930. Zelfs vandaag behoort de druk op de Nederlandse taal nog niet tot het verleden.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.