Vernieuwde ‘huize nazareth’ ingehuldigd

02 okt 2017 - 18:49

Nieuws

In de Kriekenstraat op de Kloosterheide werd het vernieuwde Woonzorgcentrum ‘Huize Nazareth’ plechtig ingehuldigd. Een ganse pleiade van prominente sprekers vestigde de aandacht op diverse aspecten van de hedendaagse ouderenzorg.

De geschiedenis van ‘Huize Nazareth’ werd toegelicht door burgemeester Frank Boogaerts. ‘Huize Nazareth’ is een initiatief van de Zusters van de Christelijke Scholen van Vorselaar. Wegens het groeiend aantal bejaarde zusters, werd in de loop van de jaren ’70 uitgekeken naar passende huisvesting en verzorging. De keuze viel op een perceel grond in Lier, dat eigendom was van de congregatie. De graafwerken gingen hier in 1977 van start. De eerste van de 48 zusters namen er hun intrek op 14 juni 1979. Omdat de huisvesting niet langer aan de hedendaagse eisen voldeed, werden de bestaande gebouwen afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouw. ‘Huize Nazareth’ telt vandaag 114 kamers w.o. 6 zorgflats voor zowel zorgbehoevende zusters als leken.

De naam ‘Huize Nazareth’ verwijst naar de abdij van Nazareth, een vrouwenklooster van de Bernardinessen van Nazareth, waar de eerste zusters zich in 1214 vestigden. Beatrijs van Nazareth schreef hier haar vermaarde ‘Seven manieren van heiligher minne’. Tot aan de Franse Republiek was het één van de meeste vermaarde kloosters van Brabant, dat verdween op 15 januari 1997. Lier had in het verleden heel wat kloosters. Er waren de Engelse Theresianen in de Kerkstraat, de Zusters van Vredeberg in de Vredebergstraat en de Zusters van Nazareth in de Blokstraat. Bij het einde van 2016 telde Lier ruim 35.000 inwoners. 7.125 of 20% daarvan waren ouder dan 65. Van de 65-plussers was 30% ouder dan 80. Deze situatie is volgens de burgemeester vergelijkbaar met andere middelgrote steden in Vlaanderen.

Tijdens de openingsplechtigheid werd verder het woord gevoerd door Bruno Aerts, voorzitter van de raad van bestuur, Bernadette Van Den Heuvel, van het kabinet van minister Jo Van Deurzen, een bewoner, Walter Sablon namens Zorgnet-Icuro en Johan Bonny, bisschop van Antwerpen. Laatstgenoemde prees de inzet van de Zusters op het vlak van onderwijs en ouderenzorg. Hij dankte en feliciteerde iedereen die betrokken was bij de realisatie van het nieuwe ‘Huize Nazareth’ en beschreef de stap naar een woonzorgcentrum als een belangrijke fase in het leven.

Tekst: DéBé

Foto’s RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.