Verminderde gemeentelijke bijdrage voor het ocmw

02 dec 2013 - 12:57

Nieuws

De gemeentelijke bijdrage aan het OCMW daalt in 2014 en 2015 met 400.000 euro per jaar. Het OCMW gaat dan ook meerdere besparingsmaatregelen doorvoeren en een aantal inkomsten verhogen.

‘Het continu verbeteren van de dienstverlening op het vlak van welzijn en ouderenzorg, een nauwere samenwerking met de diensten van de stad en de realisatie van het Sociaal Huis op de Dungelhoeffsite’, zijn volgens OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten ‘de prioritaire doelstellingen voor de komende jaren’.

Op het vlak van het personeelsbeleid zullen personeelsleden enkel nog vervangen worden indien dit absoluut noodzakelijk lijkt. Sommige functies zullen niet langer ingevuld worden. Zo zal de klusjesdienst afgeschaft worden.

Een efficiënter aankoopbeleid, een strenger beleid bij het toekennen van niet-verplichte vormen van steun en een halvering van de budgetten voor vorming en documentatie, zijn bijkomende besparingsmaatregelen.

Via een jaarlijkse indexatie van de huurgelden en het toepassen van marktconforme huurprijzen voor nieuwe huurders worden verhoogde inkomsten nagestreefd.

Voor de bewoners van het woonzorgcentrum Paradijs wordt het riziv-forfait verhoogd en wordt de dagligprijs vanaf 1 januari 2014 gedurende drie opeenvolgende jaren met telkens 3 euro verhoogd.

Een aantal kosten – zoals het groenonderhoud – wordt doorgerekend aan de gebruikers. Extra uitgaven betreffen de pensioenlasten, de realisatie van het Sociaal Huis en de participatie in het parkeerbeheer van de Dungelhoeff.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.