Verhoging fietspad antwerpsesteenweg

28 okt 2015 - 16:36

Nieuws

Eind vorig jaar droeg het Agentschap Wegen en Verkeer de gewestweg N10 – de Antwerpsesteenweg – over aan de stad. De Antwerpsesteenweg binnen de ring heeft immers nog enkel een lokale functie en kadert niet meer in het Structuurplan Vlaanderen. Dit biedt de stad de mogelijkheid om te investeren in deze steenweg.Schepen Bert Wollants: ‘De stad werkt aan een kwaliteitsvol en bereikbaar openbaar domein met aandacht voor het behoud, duurzaam onderhoud, gebruikszekerheid, functionaliteit en veiligheid. Zo moeten stappers en trappers zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Voor de Antwerpsesteenweg binnen de ring betekent dit dat de bestaande fietspaden grondig worden aangepast. Fietsers worden nu vaak verdrongen op de smalle fietspaden door geparkeerde wagens, vermits de fietspaden op gelijk niveau liggen van de parkeerstrook en de rijweg. De nieuwe fietspaden zullen verhoogd worden aangelegd in rode betonklinkers en bovendien verbreed worden tot 1,75 meter. Zo krijgen fietsers meer ruimte en worden ze beter beschermd. De Antwerpsesteenweg wordt zodoende opgewaardeerd tot een volwaardige invalsweg voor fietsers. De lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze werden op 27 april 2015 door het schepencollege goedgekeurd. De kostprijs van deze opdracht wordt geraamd op 246.147 euro. Ze wordt toevertrouwd aan de laagste regelmatige bieder. De werken langs beide zijden van de Antwerpsesteenweg van aan het station tot aan de ring worden uitgevoerd in 2016.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.