Van hool hoofdsponsor sint-gummarusfeesten

03 apr 2015 - 18:04

Nieuws

Nog een klein half jaar te gaan en de Sint-Gummarusfeesten komen met de tweevoudige rondgang van de ommegangsstoet op kruissnelheid. De re-creatie waarbij de stad op zondag 27 september en zondag 4 oktober opnieuw wordt ondergedompeld in de sfeer van de late middeleeuwen, krijgt steeds meer concrete vorm.

Ruim 1.000 figuranten voeren de stad terug naar het einde van de 15de eeuw. Ambachtslui zijn druk aan het werk, steltlopers en vuurspuwers tonen hun kunsten, een devote processie trekt door de straten, begijnen en kantwerksters kleuren het begijnhof, marktkramers verkopen hun waar in de schaduw van de Sint-Gummaruskerk, bedelaars trekken rond, toneelspelers zijn volop aan het repeteren, klappeien strooien de laatste nieuwtjes rond, een wonderdoktoor bestrijdt alle kwalen, een veroordeelde hangt in de schandblok en een aflatenverkoper biedt een vrijkaart aan voor de hemel.

Om 11.30 uur doen Filips de Schone en Joanna van Castilië – de ouders van keizer Karel -, vergezeld van Bourgondische en Spaanse delegaties hun blijde intrede in de stad. Ze worden ontvangen in het stadhuis. Om 14 uur maken ze zich klaar voor het aanschouwen van de stoet. Deze trekt langs de H.-Geeststraat, de Rechtestraat, de Grote Markt, de Eikelstraat, het Zimmerplein, de Werf, de Rechtestraat en de H.-Geeststraat.

De blikvanger vormt de Lierse reuzentrein met de 9 historische reuzen, de 3 praalwagens (de Hellewagen, ’t Schip van ’s Lands Welvaren en de Leeuw met de Maagdenberg) en de 3 fabeldieren (de kemel, de olifant en het Ros Beiaard). Om 19 uur speelt de Big Band van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans op de Grote Markt en maken de reuzen van de wijken hun opwachting. Om 20.15 uur worden Filips en Joanna en hun gevolg begroet op de pui van het stadhuis, om vanaf 20.30 uur het toneelspektakel over het leven van Gummarus bij te wonen. Van 21 tot 21.30 uur zorgt Theater Tol voor een verleng stuk.

De organisatoren zijn nog op zoek naar zo’n 150 figuranten, vooral kinderen, 13- tot 17-jarigen en mannen. Het volgende castingmoment heeft plaats op zaterdag 25 april van 10 tot 15 uur in de Mol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij leen.dierckx@lier.be. Zijn eveneens bog welkom: medewerkers voor achter de schermen (leen.dierckx@lier.be) en pijnders of reuzendragers, die contact kunnen opnemen via info@gezellenvantrgrootvolk.be. Voor de Lierse reuzentrein worden nog peters en meters gezocht. Zij zullen mee instaan voor de dragers, voor de begeleiding bij het uitgaan en een jaarlijkse bijdrage betalen voor de verzekering en het onderhoud. Het bedrag varieert van 20, via 200, 250 en 350 tot 500 euro per jaar. Het budget voor de ommegang wordt geraamd op zo’n 340.000 euro. De stad heeft zich borg gesteld voor 290.000 euro. Bovendien heeft de firma Van Hool zich aangemeld als hoofdsponsor. Andere sponsors zijn uiteraard van harte welkom.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.