Tweede huistaakklas voor kinderen lager onderwijs

27 aug 2014 - 13:13

Nieuws

Het schepencollege heeft beslist een tweede huistaakklas op te richten in sporthal de Komeet. Na een half jaar wordt aan de hand van de vastgelegde doelstellingen en evaluatiecriteria, een evaluatieverslag aan het college voorgelegd.

Investeren in gelijke onderwijskansen wordt in de beleidsdoelstellingen van het lokaal sociaal beleid als een prioriteit bestempeld. Zo wordt o.m. ingezet op de realisatie van aanvullende, interactieve begeleiding voor kinderen en jongeren uit kansengroepen. Leerlingen uit het lager onderwijs worden bij hun huistaken begeleid en ondersteund door vrijwilligers. Sinds enkele jaren wordt in jeugdcentrum Moevement een huistaakklas georganiseerd op dinsdag van 15.30 tot 17 uur. Voornamelijk kinderen van scholen uit de buurt kunnen hier terecht. Gemiddeld zijn zo’n 10 kindjes aanwezig.

Andere scholen hebben duidelijk ook nood aan een huistaakklas in hun buurt; Daarom wordt een tweede huistaakklas georganiseerd in sporthal de Komeet, die open zal zijn op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur. Ook hier worden de leerlingen begeleid door vrijwilligers.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.