Twee extra aardgasvoertuigen voor de stad Lier

26 aug 2015 - 23:45

Nieuws

Het college heeft beslist om 2 extra aardgasvoertuigen – CNG bestelwagens met open laadbak – aan te kopen. De kostprijs per voertuig wordt geraamd op 37.011,24 euro, te verminderen met 1.000 euro aan premie. Opnieuw wordt samengewerkt met distributienetbeheerder Eandis. Via deze investering zet de stad verder in op een groener voertuigenpark.

In december 2014 werd beslist om een eerste aardgasbestelwagen met open laadbak aan te kopen. Het voertuig wordt momenteel ingezet bij het leegmaken van de vuilbakjes in de binnenstad. Het leegmaken van de vuilbakjes buiten het stadscentrum en het ophalen van zwerfvuil en vormen van sluikstort, gebeurt momenteel door de zwaardere huisvuilwagens van de stad. Door het aanschaffen van 2 nieuwe CNG voertuigen kan deze opdracht sneller gebeuren en is er meer capaciteit om zwerfvuil en sluikstort op te halen zonder verhoging van de personeelskost. Ook de kosten voor brandstof en onderhoud van de twee nieuwe bestelwagens ligt lager dan het gebruik van één grote huisvuilwagen.

Eandis stelt bij de aankoop van extra CNG voertuigen gratis een ‘slow fill-installatie’ ter beschikking, waarbij het aardgas via het openbaar net kan aangewend worden. Hoerdoor kan de kost voor brandstof gereduceerd worden tot 11,70 euro per 100 kilometer. Op die manier kunnen de 3 aardgasvoertuigen vrij éénvoudig worden getankt. Voor de aanpassing van de gasleiding in het gebouw en de aankoop van een vulslang en een vulpistool is een beperkte investeringskost nodig van ongeveer 1.500 euro. Met de aanschaf van CNG voertuigen wordt een milieuvriendelijke keuze gemaakt. Er is zo goed als geen uitstoot van fijn stof, de uitstoot stikstofoxide en koolwaterstoffen ligt 50 tot 60% lager dan bij diesel. Er is ook 12% minder CO2 uitstoot dan bij diesel en de voertuigen rijden stiller. Tenslotte liggen de totale kosten lager dan bij dieselvoertuigen.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.