Tentoonstelling over Lierse noodwoningen in huis van oscar

31 aug 2014 - 17:09

Nieuws

Elk jaar wordt rond 25 augustus – de verjaardag van de Lierse kunstschilder Oscar Van Rompay (1899-1998) in diens voormalige woning die ondertussen omgevormd werd tot ‘Het Huis van Oscar’ – een tijdelijke tentoonstelling georganiseerd met teken- en schilderwerk uit het depot van het museum. In het kader van de herdenkingen n.a.v. de 100ste verjaardag van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, werden schilderijen en tekeningen geselecteerd die de Lierse noodwoningen in beeld brengen, die kort na de ‘Groote Oorlog’ werden gebouwd om de woningnood te milderen. Lier was door het oorlogsgeweld zwaar getroffen, zodat vele Lierse gezinnen dakloos werden.

Op 23 september 1916 werd door de regering de Broqueville het Koning Albertfonds opgericht. Dat fonds moest de wederopbouw van het land in goede banen leiden en zorgen voor de huisvesting van families waarvan de woningen vernield waren. Spoedig ging het fonds aan de slag met het ontwerpen van houten noodwoningen. Daarbij werden twee types van demonteerbare barakken ontworpen: een van 4 x 4 meter met twee kamers en een van 6 x 6 meter met drie kamers, beide met een kleine annex.

Een en ander liep evenwel niet van een leien dakje. In het land waren immers heel wat meer woningen vernield dan gedacht. Zo schatte het fonds in 1916 het aantal vernielingen in de provincie West-Vlaanderen op 16.000 woningen. Na de oorlog bleek dat er liefst 65.000 woningen waren vernield. Na de oorlog was er dan ook al snel een groot tekort aan hout en andere bouwmaterialen. Transport over de weg of het spoor was heel moeilijk wegens de vele vernielingen, zodat de bouw van de houten noodwoningen vertraging opliep.

Op 12 mei 1921 stelde het fonds een inventaris op van de geleverde en nog te leveren noodwoningen voor Lier. Het ging om 91 van de toegezegde 120 woningen verdeeld als volgt: Zaat (21), Oeverplein (21), Gasthuisvest (17), Leuvense Poort (10), Vaartlaan (9), Kalvermarkt (8) en Mechelse Poort (5).

Oscar Van Rompay hield als geen ander van het historisch erfgoed van zijn stad. Zo heeft hij er mee voor gezorgd dat de oude Lierse stadspompen na de Tweede Wereldoorlog niet werden afgebroken. In de collectie van Het Huis van Oscar, die meer dan 2.000 werken bevat, zijn Lierse stadsgezichten dan ook ruim vertegenwoordigd. De tentoongestelde werken, zomer en winterlandschappen, tonen o.a. noodwoningen op het Oeverplein en aan de Gasthuisvest. Het merendeel van de tekeningen en de schilderijen, stuk voor stuk topwerken, werden nooit eerder aan het publiek getoond.

De tentoonstelling kan tot en met 31 oktober alle donderdagen, vrijdagen en zondagen (feestdagen uitgezonderd) worden bezocht van 14 tot 17 uur. De tijdelijke tentoonstelling en de Tuin van Oscar kan worden bezocht voor 2,50 euro. Lierenaars en senioren betalen 2 euro. Voor kinderen -12 jaar is de toegang gratis.

Tekst: DéBé

Foto’s: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.