Taalcoaching voor anderstalige leefloners

13 dec 2019 - 16:31

Nieuws

De stad en het OCMW kennen een toelage van 25.000 euro toe voor het samenwerkingsverband met het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) en het Centrum voor Basiseducatie (CBE). Dit bedrag moet volgens schepen Marleen Vanderpoorten het aanbod van taalcoaching voor anderstalige leefloners mogelijk maken.

Het gebrek aan kennis van de Nederlandse taal is v oor een deel van de leefloners vaak een hinderpaal op de weg naar werk. Het doel is als aanvulling op het reguliere aanbod aan lessen Nederlandse taal, ook taalcoaching op maat op de werkvloer aan te bieden. Zodoende wordt de drempel naar werk verlaagd. Bovendien kan het OCMW private werkgevers gemakkelijker over de streep trekken om werkervaringsplaatsen aan te bieden. Liefst 11 trajecten in samenwerking met het CBE of 7 trajecten samen met het CVO, of een combinatie van beiden, kunnen opgestart worden. De opstart van een activeringstraject met taalondersteuning, wordt op individuele basis beslist door het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Na één jaar wordt het project geëvalueerd.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.