Succesvolle inzet van anpr-toestellen bij grootschalige politieacties

22 okt 2014 - 16:15

Nieuws

Van vrijdag tot en met maandagochtend hadden verschillende politiecontroles plaats op het grondgebied van Lier. De focus werd gericht op de prioriteiten van het Zonaal Veiligheidsplan, nml. Anti-inbraak, rondtrekkende dadergroepen, alcohol en drugs in het verkeer en overlast. Speciaal voor deze acties werden ANPR-toestellen van andere partners ingezet. Medewerking werd verleend door de Federale Politie met 2 drugshonden, de Dienst Vreemdelingenzaken, de Vlaams Belastingsdienst, de Douane en Securitas. Aangezien de lokale politie Lier niet beschikt over een ANPR-toestel, werd hiervoor een beroep gedaan op de politiezone Berlaar-Nijlen.

In het totaal werden 304 voertuigen en 95 personen gecontroleerd. 31 personen leken gekend te zijn bij de diensten. 2 personen stonden geseind, waarvan 1 met een bevel tot onmiddellijke gevangenneming, die dan ook naar de gevangenis werd overgebracht. 222 chauffeurs legden een ademtest af. 8 personen bliezen alarm en 8 andere personen positief. 4 chauffeurs legden een positieve test op drugs af. Bij 5 bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. Zij zullen zich mogen verantwoorden bij de Politierechtbank.

3 chauffeurs reden zonder geldig rijbewijs rond en 4 bestuurders zonder geldig keuringsbewijs. Het voertuig van 7 personen was niet correct ingeschreven. 1 bestuurder ontving ene proces-verbaal omdat het voertuig niet verzekerd was. De wagen werd dan ook getakeld. 1 persoon kreeg een proces-verbaal voor openbare dronkenschap en werd bestuurlijk aangehouden. 1 andere persoon werd bestuurlijk aangehouden wegens illegaal verblijf en ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. 1 persoon werd betrapt met een gebruikshoeveelheid drugs op zak.

De douane was vrijdagnacht aanwezig met 7 personen, w.o. 2 motards, 4 ambtenaren en 1 dogteam drugs. Zij schreven 1 proces-verbaal uit voor het niet hebben van een geldige keuring, 1 proces-verbaal voor het niet respecteren van rij- en rusttijden en 1 proces-verbaal voor het bezoldigd vervoeren zonder vervoersvergunning. De douane stelde eveneens vast dat 11 personen hun door de rechtbank opgelegde boete niet hadden betaald. Ze stelden hiervoor telkens ene proces-verbaal op en inden de verschuldigde sommen.

De Vlaamse Belastingsdienst controleerde met hun ANPR-toestel 662 voertuigen. De medewerkers betrapten een opvallend hoog aantal chauffeurs die hun verkeersbelasting niet hadden betaald en deden het nodige om de achterstallige betalingen te innen. De lokale politie Lier zette in samenwerking met Securitas ook verschillende controleposten en patrouilles in op inbraakgevoelige wijken en overlastpunten op gans het grondgebied. Het inzetten van ANPR-toestellen was zeer succesvol. Gelijkaardige grootschalige acties zullen in de toekomst zeker herhaald worden.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.