Strenge maatregelen voor religieuze feesten, begrafenissen en huwelijken

08 apr 2020 - 15:15

Nieuws

In deze barre tijden van coronacrisis kennen religieuze feesten en gebruiken zoals Pasen, de ramadan, communie- en/of lentefeesten een heel ander verloop dan we gewend zijn. Samen feesten met de hele familie is volgens de huidige maatregelen die alvast gelden tot 19 april en mogelijk kunnen verlengd worden tot 3 mei of langer, uitgesloten.

In gebedshuizen mogen geen religieuze bijeenkomsten plaatshebben. Door het bisdom werden alle communies en vormsels al uitgesteld tot een latere datum. Familiale bijeenkomsten moeten beperkt blijven tot de gezinsleden die in dezelfde woning verblijven en in die woning plaatshebben. Komend weekend kan geen paasfeest of brunch in ruime familiekring georganiseerd worden. Paaseitjes rapen met de kinderen en de kleinkinderen is eveneens uitgesloten. Tijdens de maand van de ramadan is het niet mogelijk om ’s avonds samen te bidden of te eten en dit met respect van de huidige of komend einddatum van de maatregelen.

Begrafenissen kunnen slechts door maximum 15 personen bijgewoond worden. Daarbij moet een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon in acht genomen worden. Bij huwelijken zijn enkel de echtgenoten, de getuigen (maximum 4) en de ambtenaar van de burgerlijke stand of de bedienaar van een eredienst in de kerk toegelaten. De ouders kunnen als getuigen optreden.

Tekst: DéBé

Foto: Luc Peeters

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.