Stem-studenten bezoeken zimmermuseum

01 dec 2017 - 12:00

Nieuws

Tien leerlingen van het Sint-Gummaruscollege die de studierichting STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) volgen, hebben in het kader van hun studies een bezoek gebracht aan het Zimmermuseum. Het gezelschap kreeg de nodige toelichtingen van Jos d’Haens, voorzitter van het Zimmertorencomité, en kan kennis maken met enkele waardevolle nieuwe tentoonstellingsobjecten.

Het principe van de eeuwigdurende beweging of het ‘perpetuum mobile’ heeft de mensheid altijd gefascineerd. In de oudheid filosofeerde de Griekse wijsgeer Anaxagoras er al over. Ook Leonardo da Vinci maakte heel wat schetsen, die evenwel nooit zouden werken. Pas een eeuw later zou de Bruggeling Simon Stevin wiskundig bewijzen dat dergelijke systemen niet mogelijk zijn. In 1775 verklaarde de Franse Académie des Sciences dat het ‘perpetuum mobile’ onmogelijk is. Deze visie werd in 1840 bevestigd met de ontdekking van het principe van het behoud van energie.

Het Zimmermuseum beschikt over enkele nieuwe objecten die één en ander aanschouwelijk voorstellen en stof bieden voor interessante beschouwingen. Daartoe behoort een kopie van de Congreveklok die in 1808 werd uitgevonden door William Congreve. Een stalen bol beweegt over een op- en neergaande zigzagbaan en meet zo de tijd in plaats van de vertrouwde slinger. De originele Congreveklok bevindt zich in Buckingham Palace. Verder kan een Atmosuurwerk bewonderd worden dat in 1928 werd uitgevonden door Jean-Leon Reutter. De basis vormt de invloed van de temperatuur op een ingesloten gas. 1 graad temperatuurverschil zorgt voor een beweging gedurende 2 dagen. Dan is er ook nog een Motor die in 1962 werd ontwikkeld door Daryl Chapin, om de energieomzetting van zonnecellen aan te tonen.

Tekst: DéBé

Foto’s: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.