Stadsbestuur denkt aan comfort fietser

26 okt 2013 - 16:57

Nieuws

Het stadsbestuur wenst een actief beleid te voeren om het fietsgebruik te ondersteunen en te stimuleren en het comfort en de veiligheid van de fietser te verhogen. Op korte termijn worden vooral kleinere, doelgerichte maatregelen genomen.

Op basis van eigen waarnemingen, door burgers, leden van de Fietersersbond en Lierse basisscholen gemelde knelpunten, werd een overzicht opgesteld van situaties die op het grondgebied kunnen verbeterd worden.

In eigen beheer worden aanpassingswerken uitgevoerd op vier plaatsen. Aan het bruggetje nabij de Zimmertoren wordt de fundering verstevigd en de kasseistrook heraangelegd.

In de Mallekotstraat wordt de oversteek voor fietsers ter hoogte van de Steinerschool heraangelegd en opnieuw gemarkeerd.

Langs een deel van de Aarschotsesteenweg wordt het fietspad aan de inrit van de Gero hersteld.

De fietsoversteek aan de Netelaan ter hoogte van de Leopold III-laan wordt heraangepast.

Ten vroegste volgend jaar wordt de fietssuggestiestrook in de Baron Opsomerlaan heraangelegd. Een gedeelte van het Leopoldplein wordt opnieuw geasfalteerd en gekasseid en in de Mechelsestraat wordt het wegdek van het kruispunt met de Kanunnik Davidlaan tot aan de inrit van de spoedafdeling van het ziekenhuis heraangelegd. Deze werken worden uitbesteed.

Tenslotte is het de bedoeling de zone 30 kilometer in de buurt van basisschool Het Spoor en ter hoogte van de school van de H.-Familie uit te breiden, waarna de nodige aanpassingswerken aan de wegenis worden uitgevoerd.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.