Stad steunt elektronisch aanmeldingssysteem voor basisonderwijs

18 mrt 2015 - 12:02

Nieuws

In het vooruitzicht van de inschrijvingen voor het basisonderwijs, wordt vanaf het schooljaar 2016-2017 in Lier gestart met een centraal elektronisch aanmeldingssysteem. De stad verleent daarbij de nodige logistieke ondersteuning.

De procedure en het systeem werden goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van het Lokaal Overleg Platform (LOP) voor het basisonderwijs van 16 december 2014. Het is de bedoeling zodoende de inschrijvingsprocedure te optimaliseren, de sociale mix in de scholen te bevorderen, het inschrijvingsproces transparant en rechtszeker te maken, wachtrijen en dubbele inschrijvingen te voorkomen en te anticiperen op capaciteitsproblemen.

Voorafgaand aan de inschrijvingsperiode kunnen leerlingen van het basisonderwijs via elektronische weg worden aangemeld en kunnen de ouders aangeven in welke school ze hun kind(eren) wensen in te schrijven. Daarbij kunnen 3 scholen die de voorkeur genieten worden opgegeven. De ouders surfen hiervoor naar de website www.naarschoolinlier.be en worden doorgelinkt naar de aanmeldingssite. Ze kunnen het aanmeldingsproces zelfstandig doorlopen of voor hulp een betroep doen op de scholen, de ondersteunende diensten of een deskundige van het LOP.

Na verloop van de aanmeldingsperiode worden de kinderen geordend volgens de ordeningscriteria die in het LOP werden vastgelegd en gebaseerd zijn op de afstand tussen de school en het domicilie en de keuzevolgorde. Bij een ex aequo speelt het toeval (!). Een aanmelding resulteert in een toelating en een ticket om een kind in te schrijven in de school van de hoogste voorkeur of in een weigering. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.