Stad start met boodschappendienst en babbellijn

18 mrt 2020 - 12:12

Nieuws

Voor de meest kwetsbare inwoners en in het bijzonder voor Lierenaars en Hooiktenaars die omwille van hun leeftijd of hun persoonlijke situatie niet zelf naar de winkel of de apotheek kunnen en hiervoor geen andere mogelijkheden hebben of niet kunnen terugvallen op familie of mantelzorgers, start de stad vanaf woensdag 18 maart met een boodschappendienst. De dienst beperkt zich tot de thuislevering van levensnoodzakelijke middelen: voeding en medicijnen. Wie een beroep wenst te doen op de boodschappendienst, kan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 16.30 uur, telefoneren naar het nummer 03-283 48 88 (dienstencentrum Het Schoppeke). Afhankelijk van het aantal hulpvragen wordt getracht de boodschappen steeds nog dezelfde dag te leveren.

Daarnaast start de stad ook met een babbellijn. Inwoners die als gevolg van de coronacrisis sociaal geïsoleerd zijn, krijgen zo de kans om geregeld met iemand een babbeltje te slaan. Wie nood heeft aan een gesprekje kan terecht op het nummer 03-283 48 88 (dienstencentrum Het Schoppeke) en dit eveneens van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur. Net zoals bij de boodschappendienst worden de gegevens van de hulpvrager genoteerd, waarna deze wordt opgebeld door een medewerker die voldoende tijd vrijmaakt om te luisteren en een gesprekje op te zetten. Indien mogelijk zal de babbellijn ook zelf geregeld bezoekers van de aangesloten dienstencentra opbellen, waarvan geweten is dat ze momenteel sociaal geïsoleerd thuis zitten.

Voor beide initiatieven doet de stad een beroep op eigen medewerkers en vrijwilligers. Lierenaars die zich willen engageren voor één van beide initiatieven, kunnen dit melden via het nummer 03-283 48 88. Ze zullen ingeschakeld worden in functie van de noden.

Aan inwoners, verenigingen of organisaties die zelf starten of reeds gestart zijn met een initiatief om andere Lierenaars te helpen in deze tijden van crisis, wordt gevraagd om dit via bovenstaand telefoonnummer te laten registreren bij de stad. Op deze manier beschikt de stad over een overzicht van de lopende inituatieven.

Tekst: DéBé

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.