Stad start gerechtelijke onteigeningsprocedure voor de hoge velden

13 feb 2019 - 10:39

Nieuws

De stad Lier is eigenaar van zo’n 80% van de gronden die nodig zijn voor de ontwikkeling van het RUP de Hoge Velden. In het budget 2019 is een bedrag van 565.671 euro opgenomen om nog dit jaar verdere onteigeningen te realiseren en te finaliseren. Op 22 januari 2019 keurde Vlaams minister Liesbeth Homans de onteigeningsmachtiging goed. Dit betekent dat de stad de gerechtelijke onteigeningsprocedure voor verdere grondverwerving kan opstarten. Zoals eerder gemeld wordt de site aan de Hoge Velden in samenwerking met de geïnteresseerde sportclubs omgebouwd tot een stedelijk voetbalcomplex voor de jeugd. Er is ruimte voorzien voor 7 voetbalterreinen met een cafetaria, kleedkamers, verlichting enz. De komende periode werkt de stad verder aan duidelijke en sluitende financiële afspraken tussen alle betrokken partijen o.a. ook met de geïnteresseerde clubs of gebruikers over huur, beheer en onderhoud van de site.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.