Stad plant aanleg van een sterrenbos

27 jun 2019 - 13:37

Nieuws

Einde mei engageerde het stadsbestuur zich om een geschikte locatie te zoeken voor een sterrenbos, als herdenkingsplaats voor sterrenkindjes. Dit zijn kindjes die levensloos geboren worden of kort na de geboorte overlijden.

Sinds 31 maart 2019 is een nieuwe wet van kracht volgens dewelke kindjes vanaf 140 dagen zwangerschap officieel kunnen geregistreerd worden. Sterrenkindjes onder 14O dagen zwangerschap kunnen wettelijk niet geregistreerd worden. Om aan de nood om te rouwen voor sterrenkindjes ongeacht de zwangerschapsduur tegemoet te komen, is de stad gestart met een onderzoek naar bijkomende mogelijkheden, zoals het aanplanten van een sterrenbos als herdenkingsplaats. Momenteel is er op de begraafplaats van Kloosterheide al een ‘Vlindertuin’, waar plaats is voor kindergraven en een kinderurneveld tot 7 jaar. Er is ook een ‘Vlinderheuvel’, waar foetussen tot 22 weken zwangerschap kunnen begraven worden. Een exacte timing v oor het sterrenbos is er nog niet. Meer duidelijkheid wordt verwacht in het najaar.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.