Stad ontvangt drie knobbelzwanen

21 jul 2016 - 10:36

Nieuws

Steeds in het kader van de festiviteiten rond de viering van 500 jaar Spui, worden zaterdag 23 juli drie zwanen aan de stad geschonken door de Sociëteit van de Schaepshoofden en de Rotary Lier. De feestelijkheden starten om 14 uur. Onder muzikale begeleiding worden de knobbelzwanen door de Koninklijke Moedige Bootvissers van de Aragonbrug naar het Spui gevaren, waar ze voor 15 uur plechtig te water worden gelaten.

Door toedoen van de Schaepshoofden grazen in het groen achter het Spui al een honderdtal schapen. Tal van Lierenaars kwamen hier reeds genieten van het idyllische schouwspel. De herder en de Schaepshoofden houden er dagelijks toezicht, om kleine problemen op te vangen. Met de schenking van drie zwanen krijgt nu ook de voorzijde van het Spui na zovele jaren een extra attractie.

In overleg met Natuurpunt werd gekozen voor knobbelzwanen, de grootste watervogels. De nodige maatregelen worden getroffen, zodat ze niet kunnen wegvliegen. Knobbelzwanen zijn wit en hebben een oranjerode snavel. Hun kop en hals hebben en licht gele schijn. De onbevederde huid aan de snavelwortel en om het oog, onder de voorhoofdsknobbel zijn net als de poten zwart. De ruglijn is sterk gebogen. De zwanen houden hun hals – met het grootste aantal halswervels (26) van alle vogels – bijna altijd in een sierlijke S-vorm.

De kop is altijd iets omlaag gebogen en de snavel is relatief breed. Mannetje en vrouwtje zijn volledig gelijk. Alleen hebben de mannetjes in de lente een veel meer gezwollen knobbel en is hun snavel veel roder. Knobbelzwanen maken gorgelende en blazende geluiden, al zijn die niet vaak te horen. Worden ze gestoord op hun nest, dan sissen of knorren ze woedend. Onvolwassen zwanen maken een zwak, fluitend geluid. Hun voedsel bestaat uit waterplanten, maar ze eten ook gras. Om geen concurrentie te veroorzaken met de schapen, wordt de doorgang onder het Spui gesloten gehouden.

Zwanen duiken nooit zo diep dat ze volledig onder water zijn. Ze hebben een brede snavel om waterplanten gemakkelijk te kunnen aftrekken. Daarom hebben ze ook zo’n lange hals, die ze gemakkelijk kunnen buigen. Soms zijn alleen hun staart en achterpoten te zien, als ze op hun kop staan en met hun poten trappelen om de diepste planten op te vissen. In overleg met Rotary Lier krijgen de ouders de namen Filips en Johanna. Het kind krijgt de naam Karel of Isabelle, naargelang het geslacht. Filips en Johanna trouwden in Lier, Isabelle was gehuwd met Christiaan II van Denemarken en Karel zou ooit in het Keysershof verbleven hebben.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.