Stad Lier schort belasting voor vrije beroepen, middenstanders en ondernemingen tijdelijk op

14 mrt 2020 - 12:48

Nieuws

Naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om de gemeentelijke belasting voor vrije beroepen, middenstanders en bedrijven, tijdelijk op te schorten. De federale maatregelen die werden genomen zijn noodzakelijk, maar nefast voor de lokale ondernemingen en in het bijzonder voor de horeca. Naast de steun die de hogere overheid voorziet gaat de stad in afwachting van duidelijkheid over het bovenlokale steunpakket en de totale impact van de corona-uitbraak, de inning van de lokale bedrijfsbelasting voorlopig opschorten, wat een de facto belastinguitstel en fiscale verlichting betekent. Na een evaluatie zullen eventuele verdere acties worden ondernomen.

De diensteverlening van de stad blijft gegarandeerd en de permanentie verzekerd. Naast het stadskantoor en het gemeentehuis in Koningshooikt, blijven ook de balie van het Sociaal Huis, Visit Lier, de jeugddienst en het cultuurcentrum geopend. Gevraagd wordt om zoveel mogelijk gebruik te maken van de online diensteverlening via www.lier.be en niet dringende afspraken uit te stellen tot na 3 april. De kinderopvang Kadee blijft open voor de voor- en naschoolse opvang. De online inschrijvingen voor de paasvakantie gaan zaterdag 14 maart van start. Indien de federale maatregelen die gelden tot 3 april niet veranderen, zal de Speelmicroob open zijn tijdens de paasvakantie. Om de meeste kwetsbare personen te beschermen hebben zowel het H.-Hartziekenhuis (www.hhzkhlier.be) als de woonzorgcentra, w.o. WZC Paradijs (www.wzcparadijs.be) een aangepaste bezoekregeling voorzien.

De bibliotheek werkt momenteel een systeem uit om via online reservatie en een afhaalsysteem buiten, boeken en dvd’s te kunnen ontlenen. Voor zorgbehoevende senioren en andere inwoners die hulp nodig hebben en door de sluiting van de dienstencentra hier niet terechtkunnen, wordt onderzocht om een boodschappendienst in te richten met leveringen aan huis. Ook het sociaal restaurant Kome Nete dat de deuren moest sluiten, biedt vanaf maandag afhaalmaaltijden aan en dit op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12 en 15 uur. Bestellen is niet nodig.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.