Stad en ocmw ondersteunen personeelsleden met eigen kinderopvang

15 mei 2020 - 18:03

Nieuws

Heel wat van de meer dan 600 medewerkers van de stad en het OCMW werken momenteel van thuis uit. Omwille van hun specifiek takenpakket blijven veel collega’s op de werkvloer aan de slag. Om een goede balans tussen werk en privé te vinden en de opvang van de kinderen te kunnen combineren met de job, wil de stad de medewerkers zo goed mogelijk ondersteunen. Kinderen kunnen niet of slechts beperkt naar school of de opvang en vragen thuis extra aandacht.

Vanaf 19 mei biedt de stad aan de eigen medewerkers opvang aan voor kinderen van het basis- en het secundair onderwijs. De opvang gebeurt in lokalen van de stedelijke academies voor deeltijds kunstonderwijs, die momenteel niet gebruikt worden omwille van de coronacrisis. In de Academie voor Schone Kunsten zorgt de ‘SPEELACADEMIE’ voor de opvang van de kinderen van de medewerkers uit het basisonderwijs. De kinderen kunnen hier een hele of een halve dag terecht, zonder beperking van het aantal dagen of momenten. Met het oog op maximale veiligheid wordt met vaste breng- en ophaaltijdstippen gewerkt en gebeurt de opvang in vast bubbels van maximaal 10 kinderen. Deze kunnen deelnemen aan beeldende en muzische activiteiten, onder begeleiding van de leerkrachten van de academie. Daarnaast is er ook tijd voor huiswerk.

In de Academie voor Muziek, Woord en Dans biedt de ‘STUDEERACADEMIE’ studiebegeleiding aan voor Lierse jongeren uit het secundair onderwijs én voor kinderen van medewerkers van de stad. De werkwijze is grotendeels gelijklopend met deze van de Speelacademie. In telkens andere lokalen licht de focus op o.m. exacte vakken, talen, andere vakken en zelfstudie. In elk lokaal is een leerkracht aanwezig om hulp te bieden.

Tekst: DéBé

Foto’s: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.