Stad blijft ijveren voor proper Lier

19 sep 2018 - 15:35

Nieuws

Ondanks de inspanningen van de stad om het afval te voorkomen en op te ruimen, valt nog regelmatig zwerfvuil en sluikstort waar te nemen aan OCT’s, rond openbare vuilbakjes op de stadsvesten en elders in de stad. Ook de bevolking kan een steentje bijdragen door geen zwerfvuil op straat of in de berm te werpen en geen sluikstort achter te laten.

Sinds deze zomer wordt in het kader van ‘Proper Lier’ tijdens drukke weekends extra personeel ingezet in de historische binnenstad en op sluikstortgevoelige plaatsen elders in de stad. Zo werden extra ledigingsrondes voorzien voor de openbare vuilbakjes en werden straatkeerders extra ingezet. Met een tablet en gespecialiseerde software ging de stad van start met het in kaart brengen van de vullingsgraad en de problemen rond de vuilbakjes. Op deze manier kunnen snel gerichte acties opgezet worden.

De vervanging van de openbare vuilbakjes in de binnenstad staat dit jaar nog op de planning. Ze zullen minder sluikstortgevoelig zijn wegens een kleinere inwerpopening en ze zijn ook onderhoudsvriendleijker. Ze moeten bijdragen tot een proper straatbeeld. Op vraag van de inwoners werd dit jaar ook de inzamelfrequentie van gemengde plastics – de roze zakken – verhoogd. Tot december loopt een proefproject waarbij ze om de 4 weken – in plaats van om de 8 weken – worden ingezameld. Zodoende moeten de gemengde plastics niet meer als restafval aangeboden worden in de OCT’s of de afvalcontainer.

Naast de stad leveren ook heel wat inwoners inspanningen om hun omgeving net te houden. Elk jaar zorgen Lierse jeugdverenigingen voor een tiental zwerfvuilopruimacties. Per schoongemaakte kilometer ontvangen ze een subsidie van 50 euro. Verder zijn er heel wat geëngageerde vrijwilligers die zich inzetten voor het onderhoud van het openbaar domein. Zij kunnen gebruik maken van gratis grijpstokken, vuilzakken en handschoenen. Inschrijven als vrijwilliger kan op elk moment via www.lier.be/vrijwilliger onderhoud openbaar domein.

De stad ondersteunt ook de Vlaamse sensibiliseringscampagne ‘Mooimakers’, evenals de ‘World Cleanup Day’ van het voorbije weekend. Tenslotte heeft tot en met zondag 23 september de 2de Vlaamse ‘Week van de Handhaving’ plaats, waarin ook in Lier verhoogde aandacht zal besteed worden aan sluikstort en zwerfvuil. De bestaande handhavingsacties zoals controle van sluikstort, cameratoezicht op sluiksortgevoelige plaatsen en inzet van patrouilles, gaan ongestoord verder.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.