Sluikstorten blijft een probleem

26 mei 2013 - 19:03

Nieuws

Ondanks de opeenvolgende sensibiliseringscampagnes en de strengere controles blijft het sluikstorten in Lier een groot probleem. Het gaat dan vooral om restafval dat in heel de stad wordt achtergelaten bij de OCT’s, de collectieve ondergrondse afvalcontainers, of in de vuilbakjes langs de openbare weg. Deze zitten vaak overvol, ook al werden ze net voordien nog volledig leeggemaakt. Het betrappen van sluikstorters op heterdaad is erg moeilijk. Sluikstorten gebeurt immers meestal op momenten waarop er weinig sociale controle is. Bovendien hebben sluikstorters maar weinig tijd nodig. Vandaar het verzoek om iedere burger uit te nodigen om mee een oogje in het zeil te houden. Om het sluikstorten daadwerkelijk aan te pakken werden gemeenschapswachten ingezet om achtergelaten huisvuilzakken aan OCT’s te controleren en lanceerde de stad in oktober 2012 een sensibiliseringscampagne. Bovendien werden de GAS-boetes verhoogd tot 250 euro. Toch werden maar weinig sluikstorters beboet. Van oktober 2012 tot maart 2013 werden 778 huisvuilzakken gecontroleerd die bij OCT’s werden achtergelaten. De vaststellende ambtenaar kon slechts 38 bestuurlijke verslagen opstellen die tot een GAS-boete kunnen leiden. Sluikstorters laten steeds minder sporen en gegevens achter om hen te identificeren. Momenteel worden maatregelen voorbreid om het fenomeen verder terug te dringen. De concrete uitwerking wordt verwacht in het najaar. Ongetwijfeld zal in de toekomst nog strenger worden opgetreden.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.