Sint-gummarusprocessie erkend als immatrieel cultureel erfgoed

04 jul 2019 - 21:15

Nieuws

Vlaams minister van cultuur Sven Gatz heeft onlangs de Sint-Gummarusprocessie erkend als immatrieel cultureel erfgoed en als dusdanig opgenomen op de gelijknamige Vlaamse inventaris. Deze inventaris geeft een overzicht van waardevolle gewoontes en gebruiken in Vlaanderen.

De oudste documenten met betrekking tot de Sint-Gummarusprocessie gaan terug tot de 14de eeuw. Mogelijk heeft de processie en de verering van de Lierse stadspatroon al eerder bestaan. Rond het midden van de jaren zestig kende de traditie een dipje en bleef de processie beperkt tot een rondgang in de kerk. Nog voor het einde van de jaren zeventig werd het devote volksgebruik nieuw leven ingeblazen onder impuls van Jozef Van Rompay en Hugo Breugelmans. De processie gaat steevast uit op de eerste zondag na 10 oktober, de feestdag van Sint-Gummarus. De absolute blikvanger vormt het 17de eeuwse zilveren reliekschrijn – in de volksmond Sint-Gummaruskas – dat liefst 850 kilogram weegt en gedragen wordt door telkens zestien stoere mannen van de Genootschap van der Kasdragers. Na de editie van 2015 nam de Broederschap van Sint-Gummarus het initiatief om de erkenning van de processie als immatrieel cultureel erfgoed bij de Vlaamse overheid aan te vragen. Dit gebeurde met de steun van de vzw. Histories en de erfgoedcel Kempens Karakter. De erkenning is duidelijk een blijk van erkenning en zal de bekendheid van de processie beslist ten goede komen.

Tekst: DéBé

Foto: Luc Peeters

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.