Sint-gummaruskerk geeft geheimen prijs

03 feb 2024 - 15:14

Nieuws
Tips4Trips

Met de steun van de Vlaamse Overheid maken het interieur, het exterieur, de glas-in-loodramen en de technieken van de Sint-Gummaruskerk, momenteel het voorwerp uit van een grondige restauratie. Op dit moment zijn de voorbereidende werken voor het plaatsen van de technieken volop aan de gang. Hiervoor werden de natuurstenen vloer evenals de grafzerken tijdelijk gedemonteerd. Het interieur biedt dan ook een unieke blik in de ondergrond van de kerk, die door archeologen zorgvuldig in kaart worden gebracht. Tijdens de Openwervendag kreeg het publiek de gelegenheid om onder deskundige begeleiding de stand van de werken te bekijken.

De werken gingen van start op 24v april 2023 en lopen tot eind 2025. De volledige voltooiing van de restauratiewerken is voorzien in 2029. De evolutie van de werken kan gevolgd worden vanuit de kijkdoos, die sinds de opening in juni 2023 al 3.000 bezoekers aansprak, en via www.lier.be/sint-gummaruskerk. Tijdens de Openwervendag werd de nadruk gelegd op de werken in de vloer. Uit de toelichting door de architecten van Steenmeijer bleek dat voor het verwarmings- en verluchtingssysteem een complex netwerk van leidingen via de zolders en een ondergronds luchtkanaal wordt aangelegd. Aan dit kanaal worden 42 vloerventiloconvectoren aangesloten die warme en verse lucht in de kerk zullen blazen. Tussen november 2023 en januari 2024 werden alle vloertegels 1 voor 1 manueel weggenomen en gestockeerd in grote bakken. De grote grafzerken werden zorgvuldig opgetild met een kleine kraan en per 5 gestapeld. Na het uitnemen van de vloer ging het archeologisch onderzoek van start en konden de waardevolle muurrestanten door medewerkers van Monument Vandekerckhove in kaart worden gebracht. Naast de funderingsmuren van de huidige kerk, kwamen ook eeuwenoude grafkelders en Romaanse muurrestanten aan het licht. Voor de bouw van de Sint-Gummaruskrk stond hier een Romaanse kerk, waarover niet veel geweten was. Medewerkers van aannemer Altritempi gaven toelichting bij de proefrestauraties van 2021 en 2022 en bij de meest geschikte methodes om pleisterwerk en polychrome schilderijen te behouden.

Tekst DéBé

Foto Luc Peeters

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.