Sint-aloysius verhuist naar vroegere ocmw-gebouwen

08 mrt 2015 - 17:17

Nieuws

Het Sint-Aloysiusinstituut voor Verpleegkunde hield een opendeurdag. Ruime aandacht ging bij deze gelegenheid uit naar de toekomstige verhuis van de ruim 200 leerlingen van de 2de graad – 3de en 4de jaar middelbaar – naar de voormalige OCMW-gebouwen aan de Mechelsestraat. Het is de verwachting dat de nieuwe lokalen op 1 september in gebruik worden genomen. Momenteel loopt de bouwaanvraag om de nodige aanpassingswerken uit te voeren.

In 2008 werd al een princiepsovereenkomst met de stad afgesloten om de gebouwen in erfpacht te nemen. De verhuizing was al eerder gepland, maar liep vertraging op. Dit schooljaar werden dan ook de vroegere stadskantoren in het Schaeckbert aan de Grote Markt van de stad gehuurd. De indeling van de gebouwen van het OCMW moet uiteraard aangepast worden aan de didactische en pedagogische activiteiten. Bovendien moeten maatregelen op het vlak van de brandveiligheid getroffen worden.

In de vroegere OCMW-lokalen – waartoe ook de oude pastorie behoort – komen 121 leslokalen, o.m; praktijkgerichte vaklokalen zoals een lesruimte voor geïntegreerd werken van de studierichting voeding-verzorging. Zijn verder voorzien: het onthaal, een polyvalente ruimte, werkruimten voor het personeel en een open buitenruimte. De nadruk bij dit alles ligt op het comfort voor de leerlingen en de personeelsleden en op een goede school- en leskwaliteit.

De school die werd opgericht in 1942 telt momenteel meer dan 1.000 leerlingen. Voortdurende moest op zoek gegaan worden naar nieuwe locaties en gebouwen. In 1968 werden de nieuwe blok A (peda met 182 studentenkamers) en blok B (lesblok met theorie- en praktijklokalen voor de afdeling verpleegkunde) in gebruik genomen. Eerder werden reeds gebouwen aan de Kolveniersvest 20 en 24 verworven. Tussen 1986 en 1990 werd ook blok D gebouwd, met 4 leslokalen, een polyvalente ruimte en een turnzaal. Tussen 1988 en 1992 volgde de verbouwing van blok E en in 1999 de nieuwbouw blok G in de Antwerpsestraat 121, als internaat voor de leerlingen tot 18 jaar. In 2003 werden blok C (hoger onderwijs) en blok H in gebruik genomen. In 2011 tenslotte werden de huizen aan de Kolveniersvest verbouwd tot een moderne locatie.

Na de opendeurdag hebben woensdag 11 maart en 22 april, telkens van 13 tot 18 uur; nog informatiemomenten plaats.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.