Schrijnend verhaal over schending van vertrouwen en bewindvoering

02 feb 2020 - 14:59

Nieuws
Tips4Trips

In de Colibrant werd het boek ‘Bewind vs. Bemind’ van Els Coenen voorgesteld. Het is een schrijnende getuigenis van wat haar tante Margriet tijdens haar laatste levensjaren heeft doorgemaakt. Ze werd bedrogen en bestolen door zgn. vrienden. Een advocate-bewindvoerder ziet vervolgens niet hoe ze wegkwijnt in een gesloten instelling waar ze helemaal niet thuishoort.

Ere-vrederechter Jan Nolf hield bij wijze van inleiding een lezing over bewindvoering. Hij schreef ook het voorwoord in het boek ‘dat beslist moet gelezen worden door al wie de bewindvoering van onderuit wil begrijpen en straks met deze problematiek geconfronteerd kan worden’.

Margriet Coenen, een alleenstaande en kinderloze voormalige verpleegster, groeide op in Lier maar trok na haar pensioen naar Mortehan in de Ardennen, waar ze eerder een huis had gekocht. Toen ze ouder werd verkocht ze op lijfrente haar huis aan een bevriend Vlaams koppel, dat haar in haar oude dag zou bijstaan. Al spoedig bleek dat dit koppel misbruik maakte van het vertrouwen en zich verrijkte ten koste van de tante van Els Coenen. Zo werd van haar bankrekening liefst 200.000 euro afgehaald. Bij het einde van 2015 werd de tante getroffen door een hersenbloeding, waardoor ze deels verlamd werd en haar spraakvermogen verloor. Ze werd opgenomen in een ziekenhuis in Libramont, waar ze op verzoek van de sociaal assistente onder bewindvoering van een plaatselijke advocate werd geplaatst. Deze liet alles evenwel op zijn beloop.

Ondertussen hadden de schulden zich opgehoopt, omdat het ‘bevriend koppel’ en de bewindvoerder hun plicht niet nakwamen en geen facturen betaalden. Toen de familie tante wou overplaatsen naar een WZC in Lier, bleek hiervoor onvoldoende geld te zijn. Na het nodige juridische getouwtrek werd Els Coenen uiteindelijk aangesteld als bewindvoerder van haar tante. Met de financiële steun van enkele neven en nichten kon Margriet toch uiteindelijk naar Lier gehaald worden. Daar is ze zopas op 92-jarige leeftijd overleden. Volgens haar wil wordt haar erfenis overgedragen aan de vrijwilligersorganisatie van Don Bosco, waarmee ze zich nauw betrokken voelde. Els Coenen voelde duidelijk de nood om haar pijnlijkje ervaringen van haar af te schrijven en zodoende andere mensen te waarschuwen. Om ellende te vermijden kan alles best bij een notaris in een zorgvolmacht vastgelegd worden. Het boek ‘Bewind vs. Bemind’ wordt uitgegeven door Beefcake Publishing, telt 220 bladzijden en kost 20 euro. Voor mee informatie zie: www.in-balans.one.

Tekst: DéBé

Foto’s: Luc Peeters

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.