Schepen rik pets ontvangt eerste elektronische rijbewijs

15 apr 2013 - 21:24

Nieuws

Schepen Rik Pets heeft bij de administratieve diensten van de stad het eerste nieuwe elektronische rijbewijs in ontvangst genomen. Het nieuwe bankkaartmodel is handiger en past beter in een portefeuille dan het papieren exemplaar, moet fraude en vervalsing voorkomen en is gemakkelijker te controleren.

Het nieuwe elektronische rijbewijs werd ingevoerd op initiatief van de Europese Unie. Op dit moment zijn in de diverse lidstaten liefst 110 modellen in omloop. De Europese Unie had als deadline einde 2013 vooropgesteld, maarmoest hiervan afzien vanwege de vertraging die werd opgelopen bij de openbare aanbesteding voor de leveranciers. In ons land zijn ruim 6 miljoen rijbewijzen in omloop. Verwacht wordt dat tegen het einde van het jaar zo’n 500.000 nieuwe exemplaren zullen verdeeld zijn. Het papieren rijbewijs blijft nog geruime tijd geldig. Wel wordt de houders van een papieren rijbewijs dat werd afgeleverd voor 1 januari 1989 de raad gegeven om dat zo spoedig mogelijk om te wisselen voor een elektronisch exemplaar, omdat het papieren document in het buitenland niet overal meer erkend wordt. De gegevens worden opgeslagen in de Centrale Databank Rijbewijzen, waarin politie en justitie alle info over elke houder van een rijbewijs centraliseren. Burgers kunnen op eigen initiatief de omwisseling van het rijbewijs aanvragen. Een elektronisch exemplaar kost 25 euro en heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. De voorwaarden om een rijbewijs te bekomen, blijven uiteraard ongewijzigd.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.