Schaepshoofden huizen in het spui

11 mei 2013 - 21:58

Nieuws

De Sociëteit van de Schaepshoofden bestaat vijf jaar en heeft in deze tijdspanne een opvallende activiteit aan de dag gelegd. Als voorlopige kroon op het werk beschikken ze over het historische Spuigebouw als lokaal. De ruimte kan ook gehuurd worden door particulieren en verenigingen.

Het pittoreske gebouw maakte deel uit van de tweede stadsomwalling. Bij het einde van de 14de eeuw bestond de noodzaak om Lier tegen overstromingen te beschermen en de omliggende rivieren het hele jaar door bevaarbaar te houden. Daarom verleende de Hertog van Brabant in 1424 de toestemming om op de Kleine Nete twee sluizen te bouwen. Om het water uit de Kempen rond de stad – in plaats van er doorheen – te laten vloeien, werd in 1426 ook een noordelijke verbinding gegraven tussen de Grote en de Kleine Nete. Aan beide sluizen werden bij het begin van de 16de eeuw grote werken uitgevoerd. Op 25 augustus 1508 werd de eerste steen gelegd van het groot Spui. De plannen werden getekend door de Mechelse bouwmeesters Antoon Keldermans sr. en jr. en Rombout en uitgevoerd door Jan Van Lyere. Aanvankelijk werd het gebouw bedekt met riet en graszoden, die later werden vervangen door Boomse pannen. De bouwwerken werden voltooid in 1514. De voornaamste functie was het beheersen van de waterstanden. Daarnaast werd aan het gebouw ook een strategische functie toegewezen. In 1939 werd het Spui opgenomen op de lijst van beschermde monumenten. Tussen 1983 en 1987 werd voor 12.100.000 BEF een zachte restauratie uitgevoerd. In 2009 werden voor 40.000 euro infrastructuurwerken uitgevoerd. Sindsdien heeft het historisch pand een culturele bestemming. In het gebouw zijn de restanten van het historische ophaalmechanisme zichtbaar. Onlangs werd het Spui de thuishaven van de Schaepshoofden. Enkele malen per jaar wordt hier een culinair festijn gehouden. Verder staan muzikale avonden, voordrachten, seminaries en vergaderingen op het programma. Het gebouw kan ook gehuurd worden door particulieren en verenigingen. Alle informatie is beschikbaar bij voorzitter Marc Stubbe, marcstubbe@skynet.be.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.