SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR SOCIAAL RESTAURANT EN ’T HOFKE VERNIEUWD

05 jul 2024 - 23:32

Nieuws

Met het oog op de verdere uitbouw van het sociaal restaurant ‘Komenete’ en de sociale kruidenier ‘t Hofke’, hebben de stad en het OCMW van Lier de samenwerkingsovereenkomst met MIVAS recent vernieuwd. De toelage van het lokaal bestuur wordt fors verhoogd tot 178.000 euro per jaar. Dit betekent een stijging met 18% in vergelijking met 2023. De nieuwe overeenkomst loopt tot 2026.

Dat de nood aan beide initiatieven hoog is, bewijzen de cijfers. In 2023 serveerde het sociaal restaurant meer dan 28.000 maaltijden, dit is een toename met 15% ten opzichte van 2022. Wekelijks krijgt het sociaal restaurant gemiddeld 500 klanten over de vloer. In 2023 deden gemiddeld 236 gezinnen wekelijks een beroep op de sociale kruidenier. In vergelijking met 2022 is dit een toename met 9%. Naast het aanbieden van maaltijden en producten, blijven ook doelstellingen zoals het creëren van werkervaringsplaatsen voor mensen met een verre afstand tot de arbeidsmarkt en het aanbieden van ontmoetingskansen voor mensen met een beperkt netwerk, van groot belang. De nadruk mag er op gelegd worden dat een sterke en actieve ploeg van vrijwilligers de werking van het sociaal restaurant en de sociale kruidenier ondersteunt. Het sociaal restaurant en de sociale kruidenier zijn onmisbare partners in het lokaal armoedebeleid. Beide initiatieven zijn uitgegroeid tot vaste waarden in Lier. Met het verlengen en het versterken van het samenwerkingsverband tussen MIVAS en het lokaal bestuur, wordt aangetoond dat verder gebouwd wordt aan een warm en sociaal Lier. Ook burgers kunnen een steentje bijdragen. Wie de werking van ’t Hofke wil ondersteunen kan ene gift doen op rekeningnummer BE29 0017 1915 6864 van MIVAS – afdeling ’t Hofke. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Bij de mededeling moet wel het rijksregisternummer vermeld worden.

Tekst DéBé

Foto archief Mon Rottiers

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.