Renovatiewerken in overstromingsgebied Lierse polder

26 feb 2020 - 14:42

Nieuws

In het kader van het Sigmaplan starten maandag 2 maart werken aan het gecontroleerd overstromingsgebied van de Polder van Lier. Het is de bedoeling de regio beter te beschermen tegen overstromingen en de riviernatuur te herstellen. Wat in de jaren ’80 werd ingericht om water op te vangen, is nu aan grondige renovatie toe.

Er komt een grotere uitwateringssluis zodat het gebied vlotter leegstroomt en opnieuw klaar is om water te bergen bij stormtij. Bovendien worden wetlands gecreëerd, natte natuur met water en riet. De Lierse regio is gevoelig voor overstromingen en vooral kwetsbaar bij stormtij. In een eerste fase krijgt het overstromingsgebied in de Polder van Lier een grotere uitwateringssluis, zodat het gebied vlotter kan leegstromen nadat het water van de Beneden-Nete heeft opgevangen. Dit is belangrijk bij opeenvolgende stormtijen. Daarnaast worden ook maatregelen genomen om de natuur te herstellen. De bestaande grachten worden breder en dieper gemaakt en er worden nieuwe grachten gegraven. Het wetland dat ontstaat trekt zeldzame planten- en diersoorten aan en houdt veel regenwater vast. Die sponsfunctie komt van pas in de strijd tegen wateroverlast en tijdens periodes van droogte.

Als voorbereiding op de werken moeten bomen en struiken weggehaald worden. De afvoer van het grondverzet gebeurt zoveel mogelijk via transport over het water. Zo zijn minder vrachtwagens nodig en wordt de overlast voor de omwonenden zo beperkt mogelijk gehouden. De werken worden uitgevoerd door Ghent Dredging in opdracht van waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg en zullen ongeveer twee jaar duren. Tijdens de werken zal de Netedijk tijdelijk afgesloten zijn en wordt een omleiding voorzien via de Ouderijstraat. Tijdens de renovatie behoudt de Polder van Lier haar functie als overstromingsgebied en kan het overtollige rivierwater worden opgevangen. De sluizen worden bovendien uitgerust met een flexibel systeem, waarmee het waterpeil in het overstromingsgebied éénvoudig kan worden aangepast. De werken moeten ons wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering en ons in de toekomst beschermen tegen grotere en meer frequente stormen en tegen droge zomers.

Tekst: DéBé

Foto’s: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.