Pvda neemt deel aan Lierse gemeenteraadsverkiezingen

26 mei 2018 - 22:17

Nieuws

Voor het eerst sinds 1982 komt de PVDA op bij de gemeenteraadsverkiezingen in Lier, waar sinds 3 jaar een actieve werking wordt ontplooid. De PVDA wil vooral een sociale oppositie voeren en de stem van de gewone man en vrouw laten horen. De lijst wordt aangevoerd door 1 Nick Mertens (36), treinbegeleider, 2 Martine Minne (57), werkzoekende en 3 Eric Francis (58), metaalarbeider.

Om de verkiezingen voor te bereiden trokken PVDA-leden gedurende 5 maanden de wijken in met hun ‘Grote Bevraging van Lier’. Ze bevroegen 558 Lierenaars rond 24 voorstellen en volgende 6 thema’s: mobiliteit, leefbaarheid en duurzaamheid, democratie en participatie, wonen, netheid en afval beleid, sport, cultuur en ontspanning. De resultaten van deze bevraging vormen de speerpunten van het programma ‘voor een stad op mensenmaat’ waaraan nog gewerkt wordt. Het thema leefbaarheid en duurzaamheid kreeg met 59% de hoogste prioriteit. Nadien volgden mobiliteit (54%), netheid en afvalbeleid (53%), wonen (47%), sport, cultuur en ontspanning (27%), democratie en participatie (24%).

Openbaar vervoer, groene zones en publieke diensten moeten de ruggengraat vormen van het maatschappelijk bestel. Stadsontwikkeling moet gebeuren in overleg en met inspraak van de bevolking en mag niet overgelaten worden aan grote projectontwikkelaars. Omdat wonen betaalbaar moet blijven, is een ambitieus beleid inzake sociale huisvesting noodzakelijk. Rusthuizen en serviceflats moeten betaalbaar blijven. Voor woonzorgcentra wordt een maximumfactuur van 885 euro voorgesteld. Inzake mobiliteit moet het openbaar vervoer aangemoedigd worden en de zwakke weggebruiker beter ondersteund worden. Qua huisvuilbeleid moet ingezet worden op minder afval, een daling van de kosten en een verbetering van het systeem. Cultuur en sport moeten meer toegankelijk zijn, zeker voor jongeren en maatschappelijk zwakkeren. Tenslotte wordt gepleit voor meer inspraak en participatie.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.