Provinciale rampoefening in Lier

18 okt 2015 - 14:38

Nieuws

Onder het motto ‘Salsa’ had een provinciale rampoefening plaats in het Sint-Aloysiusinstituut te Lier. Tijdens deze rampoefening werd voornamelijk de samenwerking tussen het Sint-Aloysiusinstituut, het Heilig-Hartziekenhuis en de verschillende hulp- en overheidsdiensten getest.

Het uitgangspunt was een binnengesmokkelde frietpot die een zware brand veroorzaakte in het studentenhuis van het Sint-Aloysiusinstituut. Door de hevige rookontwikkeling moest het hele gebouw geëvacueerd worden. Verschillende personen wrane gewond en een aantal studenten vermist. De gewonden werden afgevoerd naar het nabij gelegen Heilig-Hartziekenhuis. De school ontplooide het interne noodplan en het ziekenhuis richtte een crisiscel op om de toestroom van slachtoffers te kunnen beheersen.

Eén van de grote uitdagingen voor de verschillende hulpdiensten was onder andere om het interventieterrein zo optimaal mogelijk in te richten, gelet op de beperkte ruimte. De brandweer moest tijdens de interventie een aantal evacuaties op hoogte uitvoeren met de ladderwagen. Het ziekenhuis wist het extern noodplan te activeren, om de toestroom aan slachtoffers in goede banen te leiden. In het totaal namen zo’n 150 personen deel aan de oefening. Ze vertegenwoordigden de stad Lier, de Dienst Noodplanning – Federale diensten van de gouverneur, het Sint-Aloysiusinstituut, het Heilig-Hartziekenhuis, de Brandweerzone Rivierenland, de Lokale Politie Lier, de Civiele Bescherming Brasschaat en de meldkamers HC 112 en CICANT.

Volgens Ilse Van Mechelen, belast met de leiding van de oefening vanuit de federale diensten van de gouverneur, ‘was het scenario uitdagend voor alle deelnemers. De communicatie tussen de verschillende instanties en overlegorganen was niet evident. Binnen elke discipline en dienst zijn heel wat lessen getrokken, zodat de oefening als geslaagd kan beschouwd worden’. Burgemeester Frank Boogaerts benadrukte de noodzaak van dergelijke oefeningen, zeker in een schoolomgeving die gevestigd is in een drukbebouwd centrum. ‘Ongetwijfeld zullen nog door te voeren punten van verbetering naar voren komen. Het was alleszins een zeer nuttige oefening’.

Jeroen Vanherck, ambtenaar noodplanning van de stad Lier, kon al een eerste voorzichtige bilan van de oefening opmaken. ‘Voor deze rampoefening werd een zeer ambitieus scenario uitgewerkt, waarbij de samenwerking tussen alle hulpdiensten uitgetest werd. De interventie van de brandweer en de zorg voor de slachtoffers door de medische diensten zijn zeer goed verlopen. Uiteraard wordt nu aan de slag gegaan met de vele leerpunten die genoteerd werden’. De komende weken wordt de oefening grondig geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zullen de noodplannen waar nodig bijgestuurd worden.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.