Pleinen normaalschoolsite kregen passende naam

01 jun 2020 - 16:55

Nieuws

De toekomstige Normaalschoolsite omvat 4 openbare pleinen: plein 1 aan de ingang ter hoogte van de Berlaarsestraat 23, plein 2 aan de ingang van de Berlaarsestraat 31 (het hoofdgebouw), plein 3 het middenplein tussen de Berlaarsestraat en De Heyderstraat/Kluizestraat en plein 4 aan de ingang ter hoogte van Kluizestraat 1. Tijdens de jongste gemeenteraad werden de namen van deze pleinen vastgelegd.

Door de promotor werden enkele voorstellen ingediend. Voor plein 1 voorzag hij de benaming Incubatorplein, gelet op de toekomstige functie van het plein voor startende ondernemingen. Voor plein 2 dacht hij aan de naam Willem I-plein, naar de eerste koning van de Nederlanden en de oprichter in 1817 van de ‘kweekschool’. Plein 4 wou hij bestempelen als de Paviljoentuin, omdat het een publiek toegankelijk buurtpaviljoen wordt. Omdat de namen best verband houden met de lokale geschiedenis, werden de voorstellen 1 en 4 niet weerhouden. In een volgende fase kwamen de volgende voorstellen aan bod: (1) Hof van Gistelplein, met verwijzing naar de Antwerpse familie van Italiaanse afkomst Dei Affaitati en naar de voormalige residentie van de Heren en Baronnen van Gistel, (2) Willem I-plein, (3) Normaalschoolplein en (4) Kweekschoolplein.

Een beslissing werd door de gemeenteraad op 29 april 2019 uitgesteld, waarna opnieuw advies gevraagd werd van de toponymische commissie. De benaming Hof van Gistelplein en Kweekschoolplein werd niet aanvaard. Kwamen nieuw aan bod: Bellestraatje, naar een verdwenen straatje parallel aan de Sint-Gummarusstraat, Sint-Elisabethplein, naar het oude gasthuis dat hier 650 jaar een belangrijke rol speelde, Barbara Vettersplein, moeder van het Sint-Elisabethgasthuis die in 1582 vermoord werd tijdens de Spaanse Furie en Elisabeth Verdussenplein, gasthuiszuster die er in 1595 voor zorgde dat de relieken van Sint-Gummarus bewaard bleven. Uiteindelijk werden volgende benamingen weerhouden: (1) WILLEM I-PLEIN, (2) NORMAALSCHOOLPLEIN, (3) BARBARA VETTERSPLEIN en (4) COR DE KLUTSPLEIN. Laatstgenoemde is een bekende volksfiguur die als reuzin ‘vereeuwigd’ werd.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.