Passende 11 november-herdenking in Lier

11 nov 2014 - 17:59

Nieuws

Net als op vele andere plaatsen in het land, werd ook in Lier de wapenstilstand van 11 november 1918 op passende wijze herdacht. Na een kerkelijke plechtigheid in de Sint-Gummaruskerk, volgde een stille wandeling naar het oorlogsmonument Den Engel in de Begijnhofstraat. Het neerleggen van kransen en van vredesengelen die door jongeren gemaakt werden tijdens een museumworkshop, werd muzikaal en poëtisch omkaderd. Ook op de militaire begraafplaats aan de Mechelsesteenweg werden bloemenkransen neergelegd.

Tijdens de slotontvangst in het stadhuis hield burgemeester Frank Boogaerts een opgemerkte toespraak. Op 11 november 1918 werd in het bos van Compiègne de wapenstilstand ondertekend. Op 11 november wordt niet alleen het einde van wereldoorlog I herdacht, maar gaan de gedachten eveneens naar de vele slachtoffers van alle oorlogen. Zodoende is 11 november uitgegroeid tot een dag van vrede. Dit jaar wordt vooral stilgestaan bij het begin van de eerste wereldoorlog in 1914, nu precies 100 jaar geleden.

De burgemeester verwees naar de vele initiatieven die in Lier worden genomen om via publicaties, tentoonstellingen en toneelopvoeringen de herinnering aan de oorlog levendig te houden. Op verschillende plaatsen in de stad verschenen borden met beelden van de verwoestingen en affiches met de vermelding ‘verwoest’, ‘gevlucht’ en ‘gesneuveld’. Op de Grote Markt werd zelfs een noodwoning gereconstrueerd.

Lier heeft enorme schade gelden tijdens wereldoorlog I. Liefst 695 van de in totaal 1.457 woningen werden volledig verwoest. 762 waren zo zwaar beschadigd dat ze onbewoonbaar waren en nog ééns vele anderen werden in brand gestoken. Ruim 1.400 gezinnen vielen zonder woonst. Nadat het Duitse leger op 4 augustus de grens overstak bij Gemmenich, begonnen de echte vijandelijkheden in Lier op 29 september.

Bij de beschieting en de inname van de stad werden 23 burgers gedood. Bij de gevechten rond Lier vielen 344 slachtoffers te betreuren. Helaas was het niet de laatste grote oorlog. Volgens de Lierse burgemeester brengen we vandaag hulde aan het grote offer dat zo velen hebben gebracht voor het behoud van de vrijheid en de vrede en herdenken we de vele oorlogsslachtoffers. Hij drukte tot besluit de hoop uit dat de slogan op de IJzertoren ‘nooit meer oorlog’ ooit werkelijkheid zou mogen worden.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.