Parkeerregime leopoldplein wordt aangepast

08 mei 2020 - 15:03

Nieuws

Naar aanleiding van een aantal vragen van de buurtbewoners wordt de parkeerregeling op het Leopoldplein aangepast. De zone voor betalend parkeren wordt uitgebreid, om meer parkeermogelijkheden voor de bewoners te creëren. Er komt een blauwe zone voor kortparkeren net voor het stationsgebouw, voor het afzetten en ophalen van treinreizigers. Omdat er momenteel een overtal aan plaatsen voor mindervaliden is, worden deze gedeeltelijk afgebouwd en wordt voor hen iets meer ruimte voorzien op de Tramweglei.

Toen de NMBS in december 2019 de fietsenstalling op het Leopoldplein uitbreidde, toonden de buurtbewoners zich bezorgd over de vermindering van het aantal parkeerplaatsen voor hen zelf en voor de klanten van de handelszaken. Tevens werd gewezen op de overcapaciteit van de plaatsen voor mindervaliden en van de fietsenstallingen. Deze laatste wenst de NMBS alvast te behouden. Uit een onderzoek dat in de loop van januari 2020 werd uitgevoerd, bleek dat er geen capaciteitsprobleem is inzake parkeerplaatsen op het Leopoldplein én de Tramweglei. Overdag blijven nog plaatsen leeg. ’s Avonds is er een grote restcapaciteit aan autoparkeerplaatsen. Buurtbewoners ondervinden ’s avonds weinig problemen om hun wagen te parkeren, wanneer de pendelaars weg zijn. Overdag is dat soms moeilijker.

Om meer rotatie te creëren wordt het deel van het Leopoldplein waar nu gratis kan geparkeerd worden, betalend in de vorm van de gele zone 3. Hierdoor zullen er gemakkelijker plaatsen beschikbaar zijn voor de bewoners, die gebruik kunnen maken van hun bewonerskaart. Op de Tramweglei blijft het goedkopere parkeerregime bewaard, wat voor de pendelaars interessant blijft. Op het Leopoldplein komt vanaf 1 juni 2020 voor het stationsgebouw een zone voor kortparkeren (maximaal 30 minuten), voor klanten van de handelszaken en om iemand af te zetten of op te halen. Het gebruik van de parkeerschijf is verplicht. De 3 taxistandplaatsen krijgen een plek pal voor de uitgang van de tunnel naar de perrons. Het aantal plaatsen voor mindervaliden wordt op het Leopoldplein teruggebracht van 12 naar 6. Op de Tramweglei komen er 2 voorbehouden plaatsen voor hen, 1 ter hoogte van de Hofstraat en 1 ter hoogte van de Vredelaan. Een zebrapad met signalisatie moet de oversteekplaats tussen de Hofstraat en de voetgangers doorsteek naar de perrons veiliger maken.

Tekst: DéBé

Foto’s: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.