Overstromingen van 1998 leiden tot ingrijpende maatregelen (retro – 31)

30 mrt 2020 - 10:04

Nieuws

Als gevolg van langdurige en hevige regenval, hadden delen van Lier en Koniungshooikt in september 1998 te kampen met zware wateroverlast. De foto’s hierbij tonen burgemeester Marleen Vanderpoorten die een bezoek bracht aan de getroffen bewoners van de Berlaarsesteenweg. Om gelijkaardige ellende in de toekomst te voorkomen, werden o.m. door de Vlaamse overheid, de stad Lier, de provincie en het regionaal landschap Rivierenland nadien ingrijpende maatregelen getroffen. Zo werden krachtige mobiele pompen geplaatst die in 2000 werden vervangen door twee definitieve pompen met een capaciteit van 1,4 kubieke meter per seconde om het water van de beken die voor problemen zorgden over te pompen in de Nete. Aan de Itterbeek werden in 2006 de Jutse Plassen ingehuldigd als retentiebekken. In uitvoering van het Sigmaplan werden langs de Beneden-Nete in het poldergebied gecontroleerde overstromingsgebieden aangelegd en uitgebreid.

Tekst: DéBé

Foto’s: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.