Overeenkomst met polderbestuur voor onderhoud Pallieterland

08 feb 2024 - 18:46

Nieuws
Tips4Trips

Het Polderbestuur van Lier staat in voor het beheer van de waterhuishouding in het poldergebied en is een volwaardige partner binnen het Landschapspark Pallieterland. Met de stad werd recent nu ook een overeenkomst afgesloten voor het beheer en het onderhoud van de publiek toegankelijke ruimten in het Landschapspark.

Deze overeenkomst heeft betrekking op de deelprojecten: het speelbos Holderdepolder, de hondenspeelweide Loebas en de volkstuinen Hof van Pallieter. Tot het opdrachtenpakket behoren: het wekelijks opruimen van het zwerfvuil, het jaarlijks vrijhouden van bomen en struiken, hagen en heggen van overwoekerende begroeiing, het gieten van nieuw plantgoed en het onderhouden van de bosstructuur en van kleine landschapselementen. Tweemaal per jaar dienen private afwateringsgrachten gemaaid en vrijgemaakt te worden. Ook de bedding van publieke grachten moet gemaaid en geruimd worden, terwijl oneffenheden op het terrein moeten opgevuld worden. Op geregelde tijdstippen dienen paden, toegangswegen, picknickplaatsen en speelelementen met houtsnippers aangevuld te worden. Andere opdrachten betreffen het beheer van het hooiland en het maaien van de wandelwegen en de hondenweide. De overeenkomst wordt afgesloten tot 31 december 2030 en is jaarlijks stilzwijgend verlengbaar. Het Polderbestuur ontvangt voor de prestaties jaarlijks een toelage van de stad.

TeksDéBé

Foto Luc Peeters

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.