Originele voorstelling van memorandum schaapraad(t)

25 nov 2018 - 11:30

Nieuws

Op basis van het onderzoek ‘Wat als ik burgemeester van Lier zou zijn’ – waaraan 1.000 Lierse jongeren hebben deelgenomen -, heeft de Schaapraad(t) – geëigende benaming voor de Jeugdraad – een omvangrijk memorandum met wensen en verwachtingen opgesteld. Op originele wijze werd het ‘overhandigd’ aan de vertegenwoordigers van de politieke partijen. Deze moesten het document letterlijk trachten te ontfutselen aan schapen. Ze mochten daarbij wel gebruik maken van een sobere wortel.

Volgens voorzitter Benjamin Torfs en ondervoorzitter Dominick Braeckmans wensen de jongere vroeger en nauwer betrokken te worden bij dossiers die hen aanbelangen, alsook bij de uitvoering ervan. Uit het onderzoek blijkt dat er vraag is naar het invoeren van cultuurcheques, om voorstellingen in het cultuurcentrum en van Lierse verenigingen aan verminderde prijs te kunnen bijwonen. In het jeugdcentrum hebben ze de beschikking over een grote fuifzaal, maar voor kleinere activiteiten is er nood aan een kleinere fuifzaal. De jongeren hopen dat er voldoende betaalbare woongelegenheden worden voorzien voor jonge mensen, bijvoorbeeld onder de vorm van starters- of groepswoningen. Ze verwachten betere en meer veilige fietspaden en hopen dat die er voorzeker komen langs de Berlaarse- en de Kesselsesteenweg. Het aanleggen van een ‘pumptrack’ is een ander verwachtingspunt. Het betreft hier een parcours van circa 1 meter breedte met bulten en kombochten, die zowel door skaters als steppers en fietsers kunnen benut worden. Tenslotte is er de vraag naar een jongerenbudget, dat door de jongeren zelf kan besteed worden en bestaat de nood aan neutrale ontmoetingsplekken (‘hangruimtes’) voor jongeren die zich te oud voelen om te vertoeven op speelpleintjes.

Tekst: DéBé

Foto’s: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.