Open vld Lier – Koningshooikt stelt nieuwe structuren voor

03 feb 2020 - 17:35

Nieuws

Na de jarenlange traditie van ontbijtbuffetten bij de aanvang van het nieuwe jaar, opteerde het bestuur van Open VLD Lier-Koningshooikt ditmaal voor een nieuwe formule die meteen aansloeg. Zo mocht voorzitter Christel Van den Plas in het stadhuis naast de schepenen Ivo Andries, Walter Grootaers en Marleen Vanderpoorten, tal van huidige en voormalige mandatarissen, medewerkers, leden en sympathisanten verwelkomen.

2019 was het eerste jaar van de nieuwe legislatuur. De voorzitter verwees naar de meerjarenplanning die werd goedgekeurd bij het einde van het jaar en waarin ruime aandacht wordt besteed aan de domeinen openbare werken, ruimtelijke ordening en onroerend erfgoedbeleid. Hierbij aansluitend stond Marleen Vanderpoorten uitgebreid stil bij het restauratiedossier van het begijnhof, dat ze belangrijk is voor de stad. Andere monumenten zoals de Sint-Gummaruskerk, de kerk van de H.-Familie, deze van het H.-Hart, het stadhuis en de Zimmertoren, worden evenmin vergeten. Bovendien moet een zinvolle bestemming gegeven worden aan o.m. het Timmermans-Opsomer-huis en het H.-Geest-gebouw. De restauratie van het begijnhof moet volgens de Vlaamse Overheid, die 60% betoelaging voorziet, binnen de 5 jaar voltooid zijn. Het begijnhof van Lier dat erkend werd als Unesco Werelderfgoed, dateert uit de 13de eeuw.

Het groeide samen met de stad, eerst buiten en later binnen de stadsmuren. De laatste uitbreiding vormde de Grachtkant. De restauratie van alle woningen verloopt via het OCMW. Om het aandeel van de stad en het OCMW te bekostigen, worden elders gronden en eigendommen verkocht. Het restauratiedossier omvat eveneens het openbaar domein: riolering en het heraan leggen van de straatjes. In de toekomst zullen de woningen verhuurd worden aan marktconforme prijzen en door een gemengd publiek bewoond worden. De bestaande verenigingen kunnen er verder blijven. Het is de bedoeling om een koffiehuisje en een aantal hotelkamers te voorzien, om binnen het begijnhof te overnachten. Gidsen zullen begeleide wandelingen aan de restauratiewerken organiseren. Het vernieuwde begijnhof zal Lier nog meer op de kaart zetten.

Na deze uitgebreide toelichting vroeg voorzitter Christel Van den Plas de nieuwe bestuursleden vooraan in de ontvangstzaal. Ze stelde tevens de aangepaste partijstructuren voor. Deze steunen op drie belangrijke pijlers: (1) redactie en communicatie, (2) evenementen en (3) ateliers: proper Lier, stads-en dorpsontwikkeling, wijkwerking, cultuurcentrum en lokale economie. Verder was er nog een vermelding voor ondervoorzitter Dirk Verrelst, secretaris Isabelle Gobert, politiek secretaris Philip De Koninck, penningmeester Marc Van Ryckeghem en jongerenvoorzitter Benjamin Torfs. Uittredend voorzitter Dirk Verrelst en nieuwbakken voorzitter Christel Van den Plas, werden door Marleen Vanderpoorten nog met een attentie bedacht.

Tekst: DéBé

Foto’s: Luc Peeters & RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.