Op stap met trage wegen Koningshooikt

17 okt 2018 - 16:12

Nieuws

Zondag 21 oktober organiseert de Werkgroep Trage Wegen Koningshooikt de wandeling ‘Struinen en Grasduinen’ langs oude buurtwegen. Het vertrek is voorzien om 9.30 uur bij Domus Silva, Bossen 16 in Koningshooikt. Tussen 12 en 13 uur kan na afloop deelgenomen worden aan een picknick. De inschrijvingsprijs bedraagt 6 euro per persoon. Inschrijven kan bij Hubert De Potter, 015-31 48 49 of 03-482 35 56.

In 2007 gingen enkele vrijwilligers van start met de Werkgroep Trage Wegen Koningshooikt. Vandaag zijn 13 verbindingspaden voorzien van de TW-naambordjes, zijn 6 bewegwijzerde wandelroutes goed voor 40 kilometer stapplezier over 20 kilometer trage wegen en enkele nieuwe verbindingen en private doorgangen beschikbaar. De werkgroep realiseerde eveneens de actie ‘BANKzijDANK’, bedoeld om een bank buiten te zetten ten behoeve van minder mobiele personen. Toch heeft de werkgroep nog een aantal verzuchtingen.

Zo wordt geijverd voor de aanstelling van een Trage Wegen-ambtenaar, die als aanspreekpunt en coördinator een ombudsfunctie kan vervullen, de subsidiëring optimaliseren, expertise opbouwen, kaarten en een inventaris opstellen. Het aanmaken van een TW-kaart met alle bestaande paden en info over de toegankelijkheid, historische toponiemen, zitbanken, picknicktafels en bezienswaardigheden, lijkt noodzakelijk. Gedacht wordt aan de realisatie van een stap- en fietsverbinding van de N10 naar de kanaaldijk, als veilig alternatief voor de zwakke weggebruikers bij het oversteken van de gewestweg. Hiervoor moet wel een brug voorzien worden, om de beek parallel met het kanaal te kruisen.

Als doorsteek voor de wijkbewoners naar de Jutse Plassen lijkjt een voetbrug van de Fruithoflaan naar de Putsesteenweg wenselijk. Gevraagd wordt bij het herstel van buurtwegen of nieuwe verbindingen het dossier te bespreken met de betrokkenen en te waken over de correcte toepassing van het Vlaams bosdecreet in bosgebieden. Historische buurtwegen, bospasen, veldwegels en jaagpaden die niet bestemd zijn voor gemotiriseerd verkeer, moeten de nodige aandacht krijgen. Ze geven immers zuurstof aan de omgeving en aan de bewoners. (creatum 17/10/18)

Tekst: DéBé

Foto: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.