Ook Lier viert nationale feestdag

22 jul 2019 - 11:23

Nieuws

Zoals op vele andere plaatsen in het land, werd de nationale feestdag ook in Lier op passende wijze gevierd. Na het Te Deum in de Sint-Gummaruskerk en het neerleggen van bloemenkransen aan het monument van de gesneuvelden in de Begijnhofstraat, volgde een ontvangst in het stadhuis waar de genodigden werden toegesproken door burgemeester Frank Boogaerts.

Het Te Deum werd voorgegaan door deken Jan Verheyen en bijgewoond door vertegenwoordigers van het stadsbestuur, een delegatie van het Bataljon Artillerie en de brandweer en afgevaardigden van het Lierse verenigingsleven. Na een optocht door de stad met de harmonie Leo XIII op kop en de bloemenhulde aan het monument van de gesneuvelden, werd het aandachtspunt verplaatst naar het stadhuis. Burgemeester Frank Boogaerts herinnerde in zijn toespraak aan 21 juli 1831 toen Leopold I als eerste koning van België de grondwettelijke eed aflegde. Sindsdien is er veel veranderd in het land. In functie van de wil van de kiezer werd de staatsstructuur meermaals aangepast aan de politieke realiteit.

Met verwijzing naar het kranteneditoriaal ‘Eenvoud moet het doel zijn’, citeerde hij de auteur die wees op ‘de hopeloze complexiteit van de constructie aan Franstalige kant en zich afvroeg of een federale regering nog wel mogelijk is. De noodzakelijke 7de staatshervorming moet op de eerste plaats inzetten op vereenvoudiging en efficiëntie van de instellingen en afstappen van de complexe structuren die het hele systeem vergrendelen. Het land staat voor een cruciale fase in zijn bestaan. Er moeten fundamentele beslissingen genomen worden, o.m. om de kost van de vergrijzing in de hand te houden. Ook Europa wordt geconfronteerd met grote problemen, zoals de migranten- en de vluchtelingenproblematiek én de eigen toekomst. Tenslotte komen onze Westerse waarden en verworvenheden steeds meer onder druk te staan’. 21 juli betekent dan ook het aangewezen moment om na te denken over de toekomst van het land.

Tekst: DéBé

Foto’s: RM

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.