Onderzoek naar het zwermgedrag van vleermuizen in het fort van Lier

09 jul 2014 - 15:08

Nieuws

Het Agentschap voor Natuur en Bos gaat in samenwerking met Natuurpunt tijdens de periode juli – oktober 2014 het zwermgedrag van vleermuizen in het Fort van Lier onderzoeken. Natuurpunt had reeds eerder de toelating om elk jaar tijdens de eerste week van februari de vleermuispopulatie in het fort te tellen. Op deze manier werd een duidelijk beeld bekomen van de vleermuizen die er overwinteren.

Voor de zomerperiode bestaat slechts een fragmentarisch beeld. Daarom ging het Agentschap voor Natuur en Bos van start met een onderzoek naar het zwermgedrag van vleermuizen. Zwermen is een vorm van sociale interactie tussen vleermuizen tijdens de nazomer, wanneer ze verzamelen rond grote overwinteringsplaatsen zoals forten.

Het Agentschap voor Natuur en Bos gaat in juli het terrein verkennen en van eind juli tot midden oktober enkele automatische bat-detectoren ophangen. Ter controle van de automatisch geregistreerde gegevens zullen ook 4 netvangsten plaatshebben. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Natuurpunt en begeleid door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en de provincie Antwerpen.

De opvolging van de vleermuispopulatie in het Fort van Lier is belangrijk, omdat het gebied afgebakend is als speciale beschermingszone. De telling van de vleermuizen kan zeer nuttige informatie opleveren voor het verder beheer van het gebid.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.