Onderzoek naar drugsgebruik in rioolwater

11 jun 2016 - 10:34

Nieuws

Via twee methoden heeft een team van de Universiteit Antwerpen een onderzoek ingesteld naar het gebruik van illegale drugs, alcohol en tabak in Lier. 15.083 inwoners boven de 15 jaar namen deel aan een wekelijkse online bevraging. Daarnaast werd in samenwerking met Aquafin en het rioolwaterzuiveringsstation in Lier, onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van illegale drugs, alcohol en tabak in het rioolwater.

In de periode september-december 21014 werden door medewerkers van het Toxicologisch Centrum van de Universiteit Antwerpen onder leiding van prof. Guido Van Hal, om de twee weken monsters van het rioolwater genomen. Het rioolwater werd vervolgens geanalyseerd op de aanwezigheid van alcohol, nicotine, cafeïne, cannabis, amfetamine, cocaïne, XTC, ketamine, methamfetamine, heroïne en methadon. Uit de online bevraging van de participerende Lierenaars blijkt dat elke week ruim 70% alcohol, 10% cannabis, 0,3% cocaïne, 0,3% amfetamine en 0,1% XTC gebruikt wordt.

De analyse van het rioolwater toont aan dat alcohol hierin het meest voorkomt. In Lier wordt blijkbaar minder dan het gemiddelde in België gedronken. In het rioolwater wordt ook nicotine en cafeïne aangetroffen. Inzake illegale drugs spant cannabis de kroon. Daarna volgen amfetamine, cocaïne, XTC en methadon. De hoeveelheden stemmen overeen met het gemiddelde voor België. Wel ligt de hoeveelheid XTC en amfetamine hoger dan elders in het land.

Ook de Lokale Politie beschikt over flink wat cijfermateriaal. De meeste vaststellingen inzake geregistreerde drugsfeiten hebben betrekking op het bezit ervan. In vergelijking met 2014 (140 vaststellingen) steeg het aantal tot 162 in 2015. Vaststellingen inzake het gebruik en de handel in drugs in 2015, kenden in vergelijking met 2014 een stijging. Vaststellingen inzake in- en uitvoer vertoonden dan weer een daling.

3.896 leerlingen tussen 12 en 18 jaar van 9 Lierse secundaire scholen namen tijdens het schooljaar 2015-2016 deel aan een bevraging. Hiieruit blijkt dat 41,6% nooit alcohol, 80,4% nooit cannabis en 70,5% nooit tabak gebruikte. In vergelijking met 2010 is er telkens sprake van een opvallende daling en scoort Lier wat het gebruik van alcohol betreft beter dan het Vlaams gemiddelde.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.